Du er her: Bruk av M600 > Navigere på M600 > Håndleddsbevegelser

Håndleddsbevegelser

Du kan bruke håndleddsbevegelser for å navigere på M600. Du kan vende lett på håndleddet for å bla opp eller ned i menyer og varsler. Du kan også riste på håndleddet for å gå tilbake til klokkevisningen.

Før du kan bruke håndleddsbevegelsene, må du aktivere dem.

Slik aktiverer du håndleddsbevegelser

  1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Bevegelser.
  2. Trykk på Håndleddsbevegelser for å veksle mellom å slå håndleddsbevegelser på (bryteren er blå) og av (bryteren er grå).

Du kan se en videoveiledning om hvordan du bruker håndleddsbevegelsene, og samtidig øve deg på å bruke dem. Du finner videoveiledningen i den samme menyen over bevegelser der du aktiverte håndleddsbevegelsene. Bla i menyen over bevegelser for å finne og trykke på Start videoveiledning. Gå til hjelpen for Wear OS by Google hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hva du kan gjøre med håndleddsbevegelser.