Du er her: Innstillinger > Skjerminnstillinger

Skjerminnstillinger

Slik justerer du lysstyrkenivået for skjermen

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Display.
 2. Trykk på Juster lysstyrken.
 3. Velg og trykk på ønsket lysstyrkenivå.

Du kan spare på batteriet ved å redusere lysstyrken på klokkeskjermen.


Slik aktiverer eller deaktiverer du Skjerm alltid på

Du kan velge om du vil at skjermen skal vise et blendet klokkeslett eller om den skal slås helt av når du ikke bruker klokken.

Slik endrer du innstillingen fra M600

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Display.
 2. Trykk på Skjerm alltid på for å veksle mellom å slå Skjerm alltid på-innstillingen på (bryteren er blå) og av (bryteren er grå).

Slik endrer du innstillingen fra telefonen din

 1. Åpne Wear OS by Google-appen.
 2. Trykk på Innstillinger-ikonet.
 3. Brukere av Android-telefoner: Finn og trykk på M600 under Enhetsinnstillinger.

 4. Bruk bryteren for å aktivere eller deaktivere Skjerm alltid på.

Hvis Skjerm alltid på er deaktivert og skjermen på M600 er svart, kan du slå skjermen på igjen ved å trykke på skjermen, heve smartklokken raskt opp foran deg eller trykke på startknappen på siden.

Hvis du lar skjermen på M600 slås av når du ikke bruker smartklokken, vil batteriets levetid forlenges.


Slik aktiverer eller deaktiverer du låsen for skjermen

Du kan angi at låsen for skjermen automatisk skal aktiveres når du ikke har på deg M600. Du kan angi at den låste skjermen skal åpnes ved å dra låsemønsteret på skjermen, taste inn PIN-koden eller skrive inn et passord.

Slik aktiverer du låsen for skjermen

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Personlig tilpasning.
 2. Trykk på Skjermlås.
 3. Du kan velge Mønster, PIN, Passord eller Ingen(av).
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette låsemønsteret, PIN-koden eller passordet.

Når du har angitt at låsen for skjermen automatisk skal aktiveres, kan du også låse skjermen manuelt:

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Personlig tilpasning.
 2. Trykk på Lås skjermen nå.
 3. Bekreft ved å trykke på avmerkingsikonet.

Slik deaktiverer du låsen for skjermen

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Personlig tilpasning.
 2. Trykk på Automatisk skjermlås.
 3. Dra låsemønsteret på skjermen, eller angi PIN-koden eller passordet.
 4. Finn og trykk på Ingen.
 5. Bekreft at den automatiske skjermlåsen skal slås av, ved å trykke på avmerkingsikonet.

Slik slår du berøringsskjermen av/på

Gjelder bare når Polar M600 er koblet til en Android-telefon.

Du kan aktivere berøringslåsen for å slå av berøringsskjermen på smartklokken din i situasjoner der du ikke vil at skjermen skal reagere på berøring, for eksempel i vann.

Slik aktiverer du berøringslåsen

 1. Sveip ned fra øvre del av startskjermen.
 2. Trykk på Innstillinger-ikonet.
 3. Trykk på Skjerm.
 4. Trykk på Berøringslås.
 5. Bekreft at berøringslåsen skal aktiveres ved å trykke på avmerkingsikonet.

Slik deaktiverer du berøringslåsen

 • Trykk på startknappen på siden.

Slik justerer du skriftstørrelsen

Hvis du vil, kan du endre størrelsen på teksten på skjermen på M600.

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Display.
 2. Trykk på Skriftstørrelse.
 3. Du kan velge mellom Liten og Normal. Trykk på ønsket skriftstørrelse for å aktivere den.

Slik zoomer du inn og ut på skjermen på M600

Hvis du har problemer med å se informasjonen på skjermen på M600, kan du slå på forstørrelsesfunksjonen.

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Tilgjengelighet.
 2. Trykk på Forstørrelsesbevegelser.
 3. Bekreft ved å trykke på avmerkingsikonet.

Når du har aktivert forstørrelse, kan du zoome inn og ut på skjermen på M600 ved å trykke tre ganger på skjermen.