Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Varsler

Varsler

Du kan motta varsler på M600 fra appene på smartklokken og telefonen din. Hvis du har tillatt visning av varsler på M600, ser du dem på startskjermen. Gå til Varslingsinnstillinger for mer informasjon.

Du kan se dette statusikonet på startskjermen på M600 hvis du har uleste varsler på smartklokken din:

Antallet i ikonet indikerer hvor mange nye varsler du har mottatt.


Slik viser du varsler

  1. Sveip opp fra nedre del av skjermen, eller vri håndleddet bort fra deg.
  2. Trykk på et varsel for å se all informasjonen i varselet.
  3. For å se flere varsler (hvis tilgjengelig) fortsetter du å sveipe opp fra nedre del av skjermen, eller fortsett å vri håndleddet bort fra deg.

Slik iverksetter du handlinger for varselet

Enkelte varsler har tilgjengelige handlinger knyttet til informasjonen i varslene.

  1. Trykk på varselet for å se all informasjonen i varselet.
  2. Sveip opp fra nedre del av skjermen for å se tilgjengelige handlinger.
  3. Trykk på ønsket handling (hvis dette er aktuelt). Du kan for eksempel arkivere mottatte e-postmeldinger fra M600.

Slik avviser du et varsel

Gjør følgende når du har gjennomgått all informasjonen du trenger fra et varsel:

  1. Sveip fra venstre til høyre for å lukke detaljene om varselet.
  2. Sveip varselet enten til venstre eller høyre for å avvise det.

Hvis du avviser et varsel på M600, avvises også det tilknyttede varselet på telefonen din.