Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Alarm

Alarm

Du kan stille inn en alarm på M600. Når alarmen utløses, vibrerer M600 og det vises et kort.

Når du stiller inn en alarm på M600, må du være oppmerksom på at den ikke utløses på telefonen din.


Slik stiller du inn en alarm

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Alarm.
  2. Still inn ønsket time på timesirkelen. Du ser den innstilte timen også i midten av sirkelen. Hvis du bruker 12-timers format, trykker du for å velge am eller pm.
  3. Still inn ønskede minutter ved å trykke på minuttene i midten av sirkelen.
  4. Still inn ønskede minutter på minuttsirkelen. Du ser de innstilte minuttene også i midten av sirkelen.
  5. Trykk på avmerkingsikonet.
  6. Trykk på teksten under det innstilte klokkeslettet for å finne alternativene for å stille inn alarmen for Én gang eller gjentatte ganger på en ønsket ukedag. Sveip til høyre for å gå tilbake til forrige visning.
  7. Trykk på klokkeikonet for å veksle mellom å slå vibrasjonen på (klokkeikonet er ikke overkrysset) og av (klokkeikonet er overkrysset).
  8. Trykk på avmerkingsikonet for å stille inn alarmen.

Slik slår du av en alarm når den utløses

  • Trykk på alarmklokkeikonet, eller sveip til høyre.

Slik slumrer du en alarm

Hvis du vil slumre en alarm når den utløses:

  • Trykk på Z-ene.

Slumretiden er 10 minutter.