Du er her: Polar-funksjoner > Svømmeberegninger (bassengsvømming)

Svømmeberegninger (bassengsvømming)

Med svømmeberegninger kan du analysere hver svømmeøkt og følge med på fremgangen og resultatene dine på lang sikt. Beregningene registrerer svømmedistanse, tid, fart og takfrekvens, og identifiserer også svømmestilen din. I tillegg kan du ved hjelp av SWOLF-poengsummen forbedre svømmeteknikken din.

For å få mest mulig nøyaktig informasjon må du sørge for at du har angitt hvilken hånd du bruker M600 på. Dette kan du angi i Polar Flow-appen under Enheter > Polar M600, eller i Polar Flow-nettjenesten fra navn/profilbilde > Produkter > Polar M600 > Innstillinger.

Svømmeberegningene er tilgjengelige i sportsprofilene Svømming og Bassengsvømming. For å få tilgang til svømmeberegningene må du minst ha versjon 2.0 av Polar-appen på M600.


Svømmestiler

M600 gjenkjenner svømmestilen din og beregner stilspesifikke beregninger samt totalsummer for hele økten din.

M600 gjenkjenner følgende svømmestiler:

 • Fristil
 • Ryggsvømming
 • Brystsvømming
 • Butterfly

Fart og distanse

Målingene av fart og distanse er basert på bassenglengden. For å få nøyaktige data må du derfor alltid passe på at du har angitt riktig bassenglengde. M600 gjenkjenner når du skifter retning og bruker denne informasjonen til å gi deg nøyaktig fart og distanse.


Tak

M600 forteller deg hvor mange tak du tar i løpet av et minutt eller per bassenglengde. Denne informasjonen kan brukes for å finne ut mer om svømmeteknikken din, rytme og koordinering.


SWOLF

SWOLF (kort for svømming og golf) er et indirekte mål på effektivitet. SWOLF beregnes ved å legge sammen tiden og hvor mange tak det tar deg å svømme en bassenglengde. 30 sekunder og 10 tak for å svømme bassenglengden, tilsvarer for eksempel en SWOLF-poengsum på 40. Generelt er det slik at jo lavere SWOLF-poengsummen din er for en bestemt distanse og svømmestil, desto mer effektiv er du.

SWOLF er svært individuelt og bør derfor ikke sammenlignes med SWOLF-poengsummene til andre personer. Det er snarere et personlig verktøy som kan hjelpe deg med å forbedre og finjustere teknikken din og finne en optimal effektivitet for ulike stiler.


Angivelse av bassenglengde

Det er viktig at du angir riktig bassenglengde, ettersom den påvirker beregningen av fart, distanse og takfrekvens, samt SWOLF-poengsummen din. Standardlengdene er 25 meter, 50 meter og 25 yard, men du kan også angi en egendefinert lengde manuelt. Minimumslengden som kan angis, er 20 meter/yard.

Du kan se bassenglengden i førtreningsmodus, dvs. når du har bladd deg ned i listen over sportsprofiler på M600 for å vise profilen Svømming eller Bassengsvømming. Hvis du vil endre den derfra, følger du instruksjonene nedenfor.

Slik endrer du bassenglengden

 1. Bla deg ned i listen over sportsprofiler på M600, og finn sportsprofilen Svømming eller Bassengsvømming.
 2. Trykk på bassengikonet ved siden av sportsikonet.
 3. Trykk på én av de forhåndsinnstilte bassenglengdene. Du kan også trykke på Tilpass hvis du vil bruke en egendefinert bassenglengde. Du kan angi en egendefinert bassenglengde mellom 50 og 250 meter/yard. Trykk for å velge lengden du vil bruke. Du kan også endre bassenglengdeenheten ved å trykke på Bassenglengde (m/yd) øverst i listen, og deretter trykke på enheten du vil bruke.

Finn ut hvordan du legger til nye sportsprofiler i M600 på den mobile enheten din, fra Polar-brukerstøttesidene.


Slik starter du en svømmeøkt

 1. Trykk på frontknappen på M600 for å åpne Polar-appen.
 2. Trykk på Trening, eller trykk på frontknappen for å åpne listen over sportsprofiler.
 3. Bla deg ned i listen over sportsprofiler for å finne Svømming eller Bassengsvømming.
 4. Kontroller at bassenglengden er korrekt (vises på displayet).
 5. Trykk på frontknappen for å starte registreringen av treningsøkten.

Du kan tilpasse hva som vises i treningsvisningene på M600, i Polar Flow-mobilappen eller -nettjenesten.

Etter økten din kan du vise en detaljert oversikt over svømmeturen din i Polar Flow-appen og Polar Flow-nettjenesten.