Du er her: Innstillinger > Varslingsinnstillinger

Varslingsinnstillinger på M600


Du kan endre innstillingen for hvor lenge du vil at forhåndsvisningene av varsler skal vises på skjermen på M600.

Slik endrer du innstillingene for forhåndsvisning av varsler

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Varsler.
 2. Trykk på Forhåndsvisning av varsler.
 3. Trykk for å velge innstillingen du vil bruke. Du kan velge mellom Høy (vises alltid), Normal (vises i 5 sekunder) og Av (vises aldri).

Du kan slå av alle varsler ved å aktivere Ikke forstyrr-modus.

Slik aktiverer du Ikke forstyrr-modus på M600

 1. Kontroller at displayet på M600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
 2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
 3. Trykk på Ikke forstyrr-ikonet.

Se hvordan du kan slå av alle varsler samt selve displayet, for eksempel i løpet av natten, ved å aktivere kinomodus.


Du kan endre innstillingen for hva slags varsler du vil skal vises, selv om du har aktivert Ikke forstyrr-modus.

Slik redigerer du Ikke forstyrr-modus

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Varsler.
 2. Trykk på Ikke forstyrr, med mindre ...
 3. Trykk for å velge innstillingen du vil bruke. Du kan velge å bli avbrutt ved innkommende Anrop fra favoritter, når du får Påminnelser, når du har Hendelser i agendaen din, eller når du har angitt at Alarmer skal utløses.

Varsler fra den tilkoblede telefonen

Mange av varslene du får opp på den tilkoblede telefonen din, vises også på M600. M600 bruker varslingsinnstillingene du har angitt for appene på telefonen din. Hvis du har tillatt at en app viser varsler på telefonen din, kan du også få et varsel på smartklokken din. Klokken vibrerer bare ved mottak av varsler. Den utløser ikke noe lydvarsel. Når du avviser et varsel på smartklokken, avvises det også på telefonen, og motsatt.


Du kan kontrollere hvilke apper på telefonen din som har tillatelse til å sende varsler til M600.

Slik blokkerer du apper

 1. Åpne Wear OS by Google-appen på telefonen din, og trykk på Innstillinger-ikonet.
 2. Trykk på Blokkerte appvarsler.
 3. På Android-telefoner: Trykk på plussikonet, og velg en app fra listen for å legge den til i blokkeringslisten.
 4. På iPhone-enheter: Trykk på + Legg til apper i blokkeringslisten, og velg en app fra listen for å legge den til i blokkeringslisten. Trykk på FERDIG for å lagre endringene.

Slik opphever du blokkeringen av en app

 1. Åpne Wear OS by Google-appen på telefonen din, og trykk på Innstillinger-ikonet.
 2. Trykk på Blokkerte appvarsler.
 3. På Android-telefoner: Trykk på X ved siden av appen du vil oppheve blokkeringen av.
 4. På iPhone-enheter: Trykk på REDIGER og OPPHEV BLOKKERING ved siden av appen du vil fjerne fra listen over blokkerte apper. Til slutt trykker du på FERDIG.

Slik justerer du vibrasjonsstyrken for varsler

 1. Naviger til Innstillinger-appen.
 2. Trykk på Apper og varsler.
 3. Trykk på Vibrasjonsmønster.
 4. Velg vibrasjonsstyrke: Normal, Lang eller Dobbel.

Gjelder bare når Polar M600 er koblet til en Android-telefon

Når Android-telefonen er koblet til M600, kan du dempe lyden på telefonen, slik at varslene og anropene ikke vibrerer på begge enheter. Varslene vil fortsatt vises også på telefonen.

Slik demper du lyden på den tilkoblede telefonen

 1. Åpne Wear OS by Google-appen på telefonen din, og trykk på Innstillinger-ikonet.
 2. Under innstillingene Generelt bruker du bryteren for å slå på Demp lyden på telefonen mens klokken brukes.