Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Stoppeklokke

Stoppeklokke

Du kan bruke M600 som en stoppeklokke.


Slik starter du stoppeklokken

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Stoppeklokke.
  2. Start stoppeklokken ved å trykke på avspillingsikonet.

Stoppeklokken åpnes på skjermen.


Slik setter du stoppeklokken på pause

  • Trykk på pauseikonet.

Slik starter du stoppeklokken igjen

  • Trykk på avspillingsikonet.

Slik tilbakestiller du stoppeklokken

Nullstill stoppeklokken på følgende måte:

  • Trykk på tilbakestillingsikonet i pausemodus.