Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Finn telefonen min

Finn telefonen min

Gjelder bare når Polar M600 er koblet til en Android-telefon

Hvis du ikke finner telefonen din, kan du bruke M600 for å få telefonen til å ringe, selv om telefonen er satt til lydløs modus eller bare vibrasjon.

Vær oppmerksom på at M600 må være koblet til telefonen din via Bluetooth for at dette skal fungere.


Slik får du telefonen til å ringe

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Finn telefonen min.
  2. Hvis telefonen er innenfor rekkevidde for Bluetooth-tilkobling, begynner telefonen å ringe. Hvis ikke, må du flytte på deg for å komme innenfor rekkevidden på 10 meter fra telefonen. Pass også på at det ikke er solide objekter mellom deg og telefonen.
  3. Du kan stoppe ringingen ved å trykke på X på skjermen på M600 eller åpne telefonen.