Du er her: Bruk av M600 > Navigere på M600 > Berøringsskjerm

Bruke berøringsskjermen

Du kan navigere på M600 ved hjelp av berøringsskjermen. Du kan bruke berøringsskjermen ved å sveipe, trykke, trykke og holde eller tegne.

  • Du kan sveipe opp og ned for å bla i menyer og du kan sveipe til venstre og høyre, for eksempel, for å navigere i Polar-appen.
  • Du kan trykke på berøringsskjermen for å aktivere skjermen, åpne apper og varsler, og velge elementer.
  • Du kan trykke og holde på startskjermen for å endre klokkeutseende. I Polar-appen kan du stoppe registreringen av en treningsøkt ved å trykke på og holde inne stoppeikonet. Gå til Polar-appen hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Polar-appen.
  • Du kan også tegne på berøringsskjermen med en finger. Du kan for eksempel tegne emojier i meldinger, eller du kan lage et mønster for å låse opp skjermen på M600.