Du er her: Trening med Polar > Synkroniserer

Synkronisering

For at du skal kunne synkronisere data mellom Polar-appen på M600, Polar Flow-mobilappen og Polar Flow-nettjenesten, må du ha en Polar-konto. Du har allerede opprettet en konto hvis du fullførte konfigurasjonen av M600.


Automatisk synkronisering av treningsdata

Polar-appen på M600 synkroniserer automatisk trenings- og aktivitetsdataene dine med Polar Flow-appen når du har fullført en treningsøkt. For at den automatiske synkroniseringen skal fungere må du være pålogget mobilappen med Polar-kontoen din, og telefonen og M600 må være tilkoblet.
Brukere av Android-telefoner: Telefonen og M600 kan være tilkoblet via Bluetooth eller Wi-Fi.
iPhone-brukere: Telefonen og M600 må være tilkoblet via Bluetooth.

Polar-appen synkroniserer også aktivitetsdataene dine med mobilappen hvis du mottar et inaktivitetsvarsel eller når ditt daglige aktivitetsmål.

Når aktivitets- og treningsdataene dine oppdateres til mobilappen, synkroniseres også dataene automatisk med Polar Flow-nettjenesten via en Internett-tilkobling.

iPhone-brukere bør være oppmerksomme på følgende! Hvis du trener uten å bruke Polar-appen og vil se aktivitetsdataene dine i mobilappen, må du kjøre manuell synkronisering.


Synkronisering av endrede innstillinger

Du kan endre innstillingene for Polar-kontoen din, legge til eller fjerne sportsprofiler, opprette treningsmål og redigere sportsprofilinnstillingene både i Polar Flow-nettjenesten og Polar Flow-mobilappen.

Eventuelle endringer du gjør i mobilappen mens telefonen din er koblet til Internett, synkroniseres automatisk mellom mobilappen og nettjenesten. Hvis du gjør endringer i Polar Flow-nettjenesten, synkroniseres de med mobilappen neste gang du åpner appen på telefonen din.

Gjelder når Polar M600 er koblet til en Android-telefon

Hvis M600 er koblet til en Android-telefon, synkroniseres de endrede innstillingene automatisk fra mobilappen til Polar-appen på M600 via Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling.

Gjelder når Polar M600 er koblet til en iPhone

Hvis M600 er koblet til en iPhone, må du synkronisere de endrede innstillingene manuelt mellom mobilappen og Polar-appen på M600.


Slik synkroniserer du aktivitetsdata og endrede innstillinger manuelt (for iPhone-brukere)

  1. Trykk på frontknappen på M600 for å åpne Polar-appen.
  2. Sveip ned menyen for å finne og trykke på Synkroniser.
  3. Klokken viser Synkronisering i løpet av og Fullført etter vellykket synkronisering.

Gå til Polar-brukerstøttesidene for mer informasjon om bruk av Polar Flow-appen.

Gå til Polar-brukerstøttesidene for mer informasjon om bruk av Polar Flow-nettjenesten.