Du er her: Bruk av M600 > Navigere på M600 > Dimming og aktivering av skjermen

Dimming og aktivering av skjermen

Skjermen på M600 dimmes automatisk når smartklokken ikke brukes på en liten stund. Du kan også dimme skjermen manuelt.

Slik dimmer du skjermen

  • Legg håndflaten din over skjermen til klokken vibrerer.

Slik aktiverer du skjermen

  • Trykk på skjermen.

ELLER

  • Hev M600 raskt opp foran deg.

ELLER

  • Trykk kort på én av knappene.

Vær oppmerksom på at dimming av skjermen gjelder når innstillingen Always-on screen (Skjerm alltid på) er aktivert. Hvis innstillingen Always-on screen (Skjerm alltid på) er deaktivert, vil skjermen på M600 slås av når smartklokken ikke brukes på en stund. Hvis du legger håndflaten din over skjermen, vil skjermen også slås av.