Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Oversetter

Oversetter

Du kan bruke Google Oversetter™-appen til å oversette uttrykk:

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Oversetter.
  2. Du ser to språk du kan oversette mellom. Du kan trykke på et språk hvis du vil endre det.
  3. Trykk på mikrofonikonet, og les inn uttrykket du vil oversette.

Oversettelsen vises på skjermen.