Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Fit

Fit

Med Google Fit™-appen kan du angi daglige kondisjonsmål og se hvor langt du har igjen før du når dem. Fit sporer steg, tid, distanse og kalorier.


Slik ser du dagens aktivitetsfremgang

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Fit.
  2. Sveip opp for å se detaljer om aktiviteten din I dag: Du kan trykke på de ulike detaljene for å se mer informasjon.

Du kan også bruke appen for å se din gjeldende hjertefrekvens: Sveip opp for å finne og trykke på hjerteikonet.


Du kan legge til nye kondisjonsmål ved å trykke på Legg til mål.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om bruk av Google Fit-appen, kan du gå til hjelpenettstedet for Wear OS by Google.