Du er her: Innstillinger > Omstart og tilbakestilling

Omstart og tilbakestilling

Som alt annet elektronisk utstyr anbefaler vi at M600 slås av med jevne mellomrom.

Prøv å starte M600 på nytt hvis du opplever problemer med enheten. Innstillingene eller de personlige dataene dine slettes ikke fra M600 selv om du starter smartklokken på nytt.

Slik starter du M600 på nytt

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på System.
 2. Trykk på Start på nytt.
 3. Bekreft omstart av klokken ved å trykke på avmerkingsikonet.

ELLER

 • Trykk på og hold inne startknappen på siden til Polar-logoen vises.

Av og til er det ikke nok å starte det elektroniske utstyret på nytt. Hvis du for eksempel har problemer med å gjenopprette en brutt tilkobling mellom M600 og telefonen din, og du først har forsøkt med de andre feilsøkingstipsene våre, men ikke klarte å gjenopprette tilkoblingen, kan du koble M600 fra telefonen din og tilbakestille M600 til fabrikkinnstillingene.

Vær oppmerksom på at tilbakestilling tømmer alle personlige data og innstillinger fra M600, og at du må konfigurere enheten igjen for din personlige bruk!

Hvis du vil tilbakestille M600 til fabrikkinnstillingene, må du koble smartklokken fra telefonen din og tilbakestille M600 som forklart nedenfor.


Brukere av Android-telefoner

Slik kobler du M600 fra telefonen din og tilbakestiller M600

 1. Åpne Innstillinger i Wear OS by Google-appen på telefonen din.
 2. Trykk på Polar M600 under Enhetsinnstillinger.
 3. Trykk på KOBLE FRA KLOKKE.
 4. Bekreft frakoblingen ved å trykke på KOBLE FRA KLOKKE. Da tilbakestilles også klokken din.

Slik kobler du M600 til telefonen din igjen

 1. Åpne Wear OS by Google-appen på telefonen din.
 2. Fullfør tilkoblingen av M600 og telefonen din ved å følge veiledningen på skjermen eller instruksjonene fra kapittelet Konfigurasjon av M600. Husk å fullføre konfigurasjonen av M600 igjen i Polar Flow-appen!

iPhone-brukere

Slik kobler du M600 fra telefonen din

 1. Trykk på Bluetooth i appen Innstillinger på telefonen din.
 2. Finn Wear OS by Google-enheten din i listen, og trykk på "i".
 3. Trykk på Glem denne enheten for å koble den fra.
 4. Bekreft frakoblingen ved å trykke på Glem enhet.

Slik tilbakestiller du M600 til fabrikkinnstillingene

 1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på System.
 2. Trykk på Koble fra og tilbakestill.
 3. Bekreft tilbakestilling av klokken ved å trykke på avmerkingsikonet.

Slik kobler du M600 til telefonen din igjen

 1. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre i Wear OS by Google-appen på telefonen din.
 2. Trykk på Koble til en ny enhet.
 3. Fullfør tilkoblingen av M600 og telefonen din ved å følge veiledningen på skjermen eller instruksjonene fra kapittelet Konfigurasjon av M600. Husk å fullføre konfigurasjonen av M600 igjen i Polar Flow-appen!