Du er her: Polar-funksjoner > Polar Smart Coaching-funksjoner > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Polar-appen på M600 registrerer søvnen din hvis du har på deg enheten om natten. Den registrerer når du sovner og når du våkner, og samler inn søvndata for dypere analyse i Polar Flow-appen og -nettjenesten. Smartklokken registrerer håndbevegelsene dine i løpet av natten for å identifisere alle avbrudd under hele søvntiden, og forteller deg hvor lang tid du faktisk sov.

For å komme i gang må du angi ønsket søvntid i Polar Flow-innstillingene. Deretter har du bare på deg M600 om natten. Du finner mer detaljert informasjon om Sleep Plus-funksjonen i [dette støttedokumentet].

Søvndata i Polar-appen

Når M600 registrerer at du har våknet, mottar du et varsel på smartklokken din om at søvnanalysen din er klar. Trykk på varselet for å åpne søvnsammendraget.


Du kan også stoppe søvnregistreringen manuelt.

Slik stopper du søvnregistreringen manuelt:

  1. Trykk på frontknappen på M600 for å åpne Polar-appen.
  2. Sveip opp for å finne og trykke på Min dag.
  3. Trykk på "Åpne søvnsammendrag?"-kortet.
  4. Trykk på avmerkingsikonet for å stoppe søvnregistreringen.

Søvndatakort og søvnsammendrag

Du finner søvndatakortet ditt under Min dag. Trykk på kortet for å se et mer detaljert søvnsammendrag.


Søvntid
Prosentandel faktisk søvn
Søvnkontinuitet

Under søvnkortet kan du vurdere søvnen din. Trykk på kortet med uttrykksikoner for å åpne alternativene for søvnvurdering, og trykk på uttrykksikonet som du føler passer best for hvordan du sov sist natt.


Visningen av søvnsammendrag inneholder følgende informasjon:


Søvntid: Den samlede tiden fra du sovnet til du våknet.

Klokkeslettet da du sovnet.

Klokkeslettet da du våknet.

Faktisk søvn: Prosentandelen og varigheten av søvntiden din da du faktisk sov. Mer spesifikt betyr dette søvntiden din minus avbruddene.

Søvnkontinuitet: En vurdering av hvor kontinuerlig søvntiden din var (på en skala fra 1 til 5).

Oversikt over søvnen din: Illustrasjon av faktisk søvntid og søvnavbrudd i forhold til ønsket søvntid.

Søvntilbakemelding: Tilbakemeldingen du får, er basert på søvndataene dine, ønsket søvntid og hvordan du vurderte søvnen din.


Søvndata i Polar Flow-appen og -nettjenesten

Søvndataene dine vises i Polar Flow-appen og -nettjenesten etter at Polar-appen og M600 er synkronisert. Flow-appen og -nettjenesten viser søvndataene dine i visninger for én natt og uke. I Flow-nettjenesten kan du vise søvnen din under Søvn-fanen i Dagbok. Du kan også inkludere søvndataene dine i Aktivitetsrapporter under Fremgang-fanen.

I Polar Flow-appen og -nettjenesten kan du angi ønsket søvntid for å fastsette hvor lenge du ønsker å sove hver natt. Du kan også vurdere søvnen din. Hvis klokkeslettene som vises for når du sovnet og våknet, ikke er korrekte, kan du dessuten redigere dem i appen og i nettjenesten. Du får tilbakemelding om hvor godt du sov basert på søvndataene dine, ønsket søvntid og søvnvurdering.

Ved å følge med på søvnmønsteret ditt kan du se om det påvirkes av endringer i hverdagen og finne den rette balansen mellom hvile, daglig aktivitet og trening.

Finn ut mer om Polar Sleep Plus i denne inngående veiledningen.