Du er her: Trening med Polar > Koble Polar-appen til en pulssensor

Koble Polar-appen til en pulssensor

Under sportsaktiviteter der det er mer utfordrende å holde sensoren stasjonær på håndleddet ditt, eller der du har trykk eller bevegelser i muskler eller sener i nærheten av sensoren, anbefaler vi at du bruker et Polar pulsbelte for å få en bedre måling av hjertefrekvensen din.

Polar-treningsappen på M600 er kompatibel med Bluetooth®-pulssensorer, som Polar H6 og H7.

Bluetooth®-pulssensoren må kobles til Polar-appen for at de skal fungere sammen. Tilkoblingen tar bare noen sekunder og sikrer at Polar-appen bare mottar signaler fra dine sensorer og enheter, og gjør at du kan trene uten forstyrrelser i en gruppe. Når du skal delta i et løp eller en konkurranse, bør du huske å på forhånd opprette tilkoblingen hjemme for å forhindre forstyrrelser fra andre enheter.

Slik kobler du en Polar Bluetooth®-pulssensor til Polar-appen på M600

 1. Ha på deg pulssensoren.

 • Fukt elektrodeområdene på stroppen.
 • Fest kontakten til stroppen.
 • Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. Fest stroppen rundt brystet, rett nedenfor brystmusklene, og fest hekten til den andre enden av stroppen.
 • Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger godt mot huden og at Polar-logoen på kontakten står riktig vei, midt på brystet.
 1. Åpne Polar-appen på M600 ved å trykke på frontknappen. (Du må først avslutte alle andre apper.)
 2. Trykk på Training (Trening), eller trykk på frontknappen for å åpne listen over sportsprofiler på M600.
 3. Du blir bedt om å koble M600 til pulssensoren din. Du får opp enhets-ID-en for pulssensoren din, for eksempel Koble til Polar H7 XXXXXXXX.
 4. Godta forespørselen om tilkobling ved å trykke på avmerkingsikonet.
 5. Du får opp H7 tilkoblet når pulssensoren er koblet til smartklokken. Hjerteikonet endres også slik at det viser hjertefrekvensen din, og sirkelen rundt hjertefrekvensen endres fra grønt til blått.

Når du bruker en Polar Bluetooth®-pulssensor, måler ikke Polar-appen pulsen fra håndleddet.

Slik opphever du tilkoblingen mellom en Polar Bluetooth®-pulssensor og Polar-appen

 1. Gå til flow.polar.com.
 2. Klikk på navnet ditt øverst til høyre, og velg Produkter.
 3. Du får opp en liste over Registrerte produkter. Klikk på Fjern ved siden av pulssensoren din for å oppheve tilkoblingen av enheten fra noen av de andre enhetene.

Koble kontakten fra bryststroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver treningsøkt. Svette og fukt kan holde pulssensoren aktivert, så husk å tørke bort eventuell fukt.