Du er her: Trening med Polar > Trening med Polar-app > Legge inn en pause i / stoppe en treningsøkt

Legge inn en pause i / stoppe en treningsøkt

Slik legger du inn en pause i en treningsøkt


  • Trykk på og hold inne frontknappen.

ELLER

  • Sveip til høyre i treningsvisningen for å finne og trykke på pauseikonet.

Du kan se treningssammendraget i pausemodus ved å sveipe til venstre.


Slik gjenopptar du en treningsøkt som er satt på pause


  • Trykk på det grønne pilikonet.

Slik stopper du en treningsøkt


  • Under trening eller i pausemodus kan du trykke på og holde inne frontknappen inntil den grønne telleren teller helt tilbake til null.

ELLER

  • I pausemodus kan du trykke på og holde inne det røde stoppeikonet for å avslutte registreringen.