Du er her: Trening med Polar > Planlegge treningen

Planlegge treningen

Du kan planlegge treningen din og opprette personlige treningsmål for deg selv i Polar Flow-nettjenesten eller Polar Flow-appen.

Lag en treningsplan med Sesongplanleggeren

Sesongplanleggeren i Flow-nettjenesten er et meget bra verktøy for å lage en skreddersydd årlig treningsplan. Uansett hva treningsmålet ditt er, hjelper Polar Flow deg med å lage en omfattende plan for å nå målet. Du finner Sesongplanleggerverktøyet i Programmer-kategorien i Polar Flow-nettjenesten.

Polar Flow for Coach er en fri fjernstyrt veilederplattform som lar veilederen din planlegge hver eneste detalj av treningen din fra en full sesongplan til enkeltøkter.

Opprett et treningsmål i Polar Flow-appen og nettjenesten

Vær oppmerksom på at treningsmålene må synkroniseres med klokken ved hjelp av FlowSync eller Flow-appen før du kan bruke dem. Klokken gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt under treningen.

Slik oppretter du et treningsmål i Polar Flow-nettjenesten:

 1. Gå til Dagbok og klikk på Legg til > Treningsmål.
 2. Velg Sport, angi Målnavn (maksimalt 45 tegn), Dato og Klokkeslett, samt eventuelle Merknader (valgfritt) du vil tilføye, i visningen Legg til treningsmål.

Velg deretter typen treningsmål blant følgende:

Varighetsmål

Velg en varighet for målet i timer og minutter.

 1. Velg Varighet.
 2. Angi varigheten.
 3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
 4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

Distansemål

Velg en distanse for målet i kilometer eller miles.

 1. Velg Distanse.
 2. Angi distansen.
 3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
 4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

Kalorimål

Velg et mål basert på hvor mange kalorier du vil forbrenne i løpet av treningsøkten.

 1. Velg Kalorier.
 2. Angi kalorimengden.
 3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
 4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

Intervallmål

Velg et mål basert på intervaller. Legg inn noen faser med høy intensitet og noen restitusjonsperioder med lav intensitet i treningsøkten din for å optimalisere treningen.

 1. Velg Intervall.
 2. Klikk på Gjenta faser for å få tilgang til standard intervallmål, hvis du ønsker det.
  Du kan redigere hver fase ved å klikke på blyantikonet til høyre: Velg Navn og Varighet/Distanse for hver fase, Manuell eller Automatisk start av neste fase, og Velg intensitet. Klikk deretter på Ferdig. Du kan gå tilbake og redigere fasene du har lagt til, ved å klikke på blyantikonet.
 3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
 4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

Fasemål

Du kan dele opp treningsøkten din i faser og angi en ulik varighet og intensitet for hver av dem. Denne funksjonen kan brukes hvis du for eksempel vil opprette en intervalltreningsøkt og legge til passende faser for oppvarming og nedkjøling i økten.

 1. Velg Fase.
 2. Velg Opprett nytt eller Bruk mal.
  • Opprett nytt: Legg til faser i målet ditt. Klikk på Varighet for å legge til en fase basert på varighet, eller klikk på Distanse for å legge til en fase basert på distanse. Velg Navn og Varighet/Distanse for hver fase, Manuell eller Automatisk start av neste fase, og Velg intensitet. Klikk deretter på Ferdig. Du kan gå tilbake og redigere fasene du har lagt til, ved å klikke på blyantikonet.
  • Bruke malen: Du kan redigere fasene i malen ved å klikke på blyantikonet til høyre. Du kan legge til flere faser i malen ved å følge instruksjonene for oppretting av et nytt fasemål ovenfor.
 3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter.
 4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

Favoritter

Hvis du har opprettet et mål og lagt det til i favorittene dine, kan du bruke det som et planlagt mål.

 1. Klikk på +Legg til i Dagbok for dagen da du vil bruke en favoritt som et planlagt mål.
 2. Klikk på Favorittmål for å åpne en liste over favorittene dine.
 3. Klikk på favoritten du vil bruke.
 4. Favoritten legges til i dagboken som et planlagt mål for dagen. Standard planlagt tid for treningsmålet er kl. 18.00. Hvis du vil endre detaljene for treningsmålet, klikker du på målet i Dagbok og redigerer detaljene etter behov. Klikk deretter på Lagre for å oppdatere endringene.

Hvis du vil bruke en eksisterende favoritt som en mal for et treningsmål, gjør du følgende:

 1. Gå til Dagbok og klikk på Legg til > Treningsmål.
 2. I visningen Legg til treningsmål klikker du på Favorittmål. Treningsmålfavorittene dine vises.
 3. Klikk på den aktuelle favoritten som mal for målet ditt.
 4. Velg Sport, angi Målnavn (maksimalt 45 tegn), Dato og Klokkeslett, samt eventuelle Merknader (valgfritt) du vil tilføye.
 5. Endre favoritten etter behov. Det opprinnelige favorittmålet endres ikke selv om du redigerer målet i denne visningen.
 6. Klikk på Legg til i dagbok for å legge til målet i Dagbok.

Synkroniser målene med klokken

Husk å synkronisere treningsmålene dine med klokken fra Flow-nettjenesten via FlowSync eller Flow-appen. Hvis du ikke synkroniserer dem, er de bare synlige i dagboken eller i listen over favoritter i Flow-nettjenesten.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du starter en økt med treningsmål, kan du gå til Start en treningsøkt.