Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Statusikoner

Statusikoner

M600 viser gjeldende status for smartklokken ved hjelp av små indikatorikoner.

Følgende statusikoner kan vises på startskjermen på M600:

M600 er koblet fra telefonen din

Batteriet lades opp

Flymodus er aktivert

GPS-registrering for stedene dine er aktivert

Ikke forstyrr-modus er aktivert

Du har et nytt varsel