Du er her: Kom i gang > Lading av M600

Lading av M600

M600 har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan lade og utlade batteriet mer enn 300 ganger før det skjer en merkbar nedgang i kapasiteten. Antallet ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold.

Du kan lade opp M600 via USB-porten på en datamaskin ved hjelp av ladekabelen som følger med i pakken.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC", og at den tilfører minst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ikke lad Polar-produkter med en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

Den magnetiske enden av kabelen klikker på plass i ladeporten på M600 når den er korrekt koblet til smartklokken. M600 vibrerer også et øyeblikk når ladingen starter. Hvis smartklokken er slått på når du kobler den til lading, ser du et lite lynikon på startskjermen på M600. Du kan se klokkens ladenivå ved å sveipe ned fra øvre del av startskjermen. Hvis smartklokken er slått av når du kobler den til lading, begynner batteriikonanimasjonen å fylles opp på displayet. Når batteriikonet er fullt, er M600 fullt oppladet. Full oppladning når batteriet i M600 er tomt, kan ta opptil to timer.

  1. Sensorer for pulsmåling på håndleddet
  2. Ladeport

Når du er ferdig med å lade batteriet i M600, må du koble ladekabelen fra USB-porten på datamaskinen eller fra vegguttaket. Hvis du lar ladekabelen være koblet til en strømkilde, vil den magnetiske enden av kabelen tiltrekke seg jernholdige materialer og kan kortslutte, noe som kan føre til kretsskader, overoppheting, brann eller eksplosjon.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid. Batteriet må heller ikke lades i temperaturer under 0°C eller over 40°C, eller når ladeporten er våt eller fuktig. Hvis ladeporten på M600 har blitt våt, må du la den tørke før du kobler den til ladeporten.


Batteriets driftstid

Batteriets driftstid er

  • 2 dager / 8 timer med trening på M600 når enheten er koblet til en Android-telefon.
  • 1,5 dager / 8 timer med trening på M600 når enheten er koblet til en iPhone.

Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker M600, funksjonene du bruker, hvorvidt skjermen er i Alltid på-modus samt batteriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du har på deg M600 under ytterjakken, bidrar du til å holde den varmere og dermed øke driftstiden.

Varsel om lavt batterinivå

Når ladenivået i batteriet på M600 faller til 15 % eller lavere, får du opp et varsel som angir ladenivået og statusen for batterisparingsmodusen. Du kan trykke på varselet for å Slå på/av batterisparing. Batterisparingsmodusen slås på automatisk når batteriets ladenivå når 5 %.

Ettersom GPS-registrering IKKE er aktivert i batterisparingsmodus, får du opp et varsel hvis batterisparingsmodusen aktiveres når du er i ferd med å starte treningen med Polar-appen eller hvis batteriet faller til under 5 % mens du trener.

Hvis displayet ikke aktiveres ved hjelp av en håndleddsbevegelse eller ved å trykke på startknappen på siden, er batteriet tomt og M600 har gått til dvalemodus. I så fall må M600 lades opp. Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.

Du kan raskt se hvor mye batteri som gjenstår på M600 ved å sveipe ned fra øvre del av startskjermen.