Du er her: Viktig informasjon > Forholdsregler

Forholdsregler

Polar M600 er utviklet for å måle hjertefrekvens og aktivitet. Den er ikke beregnet til annen bruk.

Treningsenheten bør ikke brukes til innhenting av miljødata som krever profesjonell eller industriell nøyaktighet.

Vi anbefaler at du innimellom vasker enheten og reimen for å unngå hudproblemer som følge av et skitten reim.

Forstyrrelse

Elektromagnetisk forstyrrelse og treningsutstyr

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av elektrisk utstyr. WLAN-basestasjoner kan også forårsake forstyrrelser når du trener med treningsenheten. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige målinger eller feil.

Treningsutstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og elektriske bremser, kan forårsake forstyrrelser.

Hvis treningsenheten fortsatt ikke fungerer med treningsutstyret, kan det være at det avgir for mye elektrisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig. For mer informasjon kan du gå til support.polar.com.

Slik reduserer du risikoer under trening

Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefaler vi at du svarer på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner treningen.

  • Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene?
  • Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet?
  • Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner?
  • Har du tidligere hatt pusteproblemer?
  • Har du symptomer på noen sykdom?
  • Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling?
  • Bruker du pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet?
  • Røyker du?
  • Er du gravid?

I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen.

Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet.

Obs! Hvis du bruker pacemaker, defibrillator eller annen implantert elektronisk enhet, kan du bruke Polar-produkter. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes det ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter er egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr, som defibrillatorer. Hvis du er i tvil, eller du opplever uvanlige symptomer mens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kontakte produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle.

Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i Tekniske spesifikasjoner. For å unngå at huden din reagerer på pulssensoren kan du bære den utenpå en skjorte, men fukt skjorten godt under elektrodene for å sikre at sensoren fungerer uten feil.

Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av fargen smitter av overflaten på pulssensoren og setter flekker på klær. Hvis du bruker parfyme, solkrem eller insektmiddel på huden, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med treningsenheten eller pulssensoren. Prøv å unngå klær med farger som kan smitte av på treningsenheten (spesielt gjelder dette for treningsenheter i lyse farger).

Distraksjon

Betjening av en smartklokke mens du kjører bil, sykler, løper eller går, kan lede oppmerksomheten din bort fra omgivelsene og forårsake en farlig situasjon. Vi anbefaler at du unngår å betjene Polar M600 i omstendigheter der det kan gå ut over sikkerheten din. Overhold også lokale lover og forskrifter som forbyr eller begrenser bruken av elektroniske enheter, for eksempel under kjøring.