Du er her: Polar-funksjoner > Sportsprofiler > Sportsprofiler i Flow-nettjenesten

Polar-sportsprofiler i Flow-nettjenesten

Det finnes sju standard sportsprofiler i Polar-appen på M600. Du kan legge til og fjerne sportsaktiviteter fra listen i Polar Flow nettjeneste. Du kan også angi spesifikke innstillinger for hver sportsprofil.

Polar-appen på M600 kan inneholde maksimalt 20 sportsprofiler. Hvis du har over 20 sportsprofiler i nettjenesten, vil de første 20 i listen synkroniseres med Polar-appen. I Polar Flow nettjeneste kan du endre rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem.


Slik legger du til en sportsprofil

I Polar Flow nettjeneste:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Legg til sportsprofil, og velg en sportsaktivitet fra listen.

Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

Se mer informasjon om hvordan du legger til og fjerner sportsprofiler i Polar Flow-appen, på Polar-brukerstøttesidene.


Slik redigerer du en sportsprofil

I Polar Flow nettjeneste:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Rediger under sportsaktiviteten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Grunnleggende

 • Automatisk etappe (kan settes til varighet eller distansebasert eller slås av)

Hjertefrekvens

 • Hjertefrekvensvisning (slag per minutt eller % av maksimal)
 • Innstillinger for hjertefrekvenssone (Med hjertefrekvenssonene kan du enkelt velge og overvåke treningsintensiteter. Hvis du velger Standard, kan du ikke endre hjertefrekvensgrensene. Hvis du velger Fri, kan alle grenser endres. Standardgrensene for hjertefrekvenssoner beregnes basert på maksimal hjertefrekvens.)

Innstillinger for hastighet/fart

 • Visning av hastighet/fart (km/t eller min/km)

Treningsvisninger

Velg hva slags informasjon du ser i treningsvisningene under øktene dine. Du kan ha totalt åtte ulike treningsvisninger for hver sportsprofil. Hver treningsvisning kan ha maksimalt fire ulike datafelter.

Klikk på blyantikonet i en eksisterende visning for å redigere den, eller legg til en ny visning. Du kan velge mellom ett og fire elementer per visning, fra seks kategorier:


Tid

Omgivelser

Kroppsmålinger

Distanse

Hastighet

Frekvens

Klokkeslett

Varighet

Etappetid

Siste etappetid

Tid for siste aut. etappe

Tid for automatisk etappe

Høyde over havet

Total stigning

Total nedstigning

Etappestigning

Etappenedstigning

Stigning for automatisk etappe

Nedstigning for automatisk etappe

Puls

Gjennomsnittspuls

Maksimumspuls

Gj.sn.puls, etappe

Makspuls for etappe

Gj.sn.puls, siste etappe

Kalorier

Makspuls siste etappe

ZonePointer-puls

Tid i pulssone

Gj.sn.puls, automatisk etappe

Makspuls automatisk etappe

Gj.sn.puls siste aut. etappe

Makspuls siste aut. etappe

Distanse

Etappedistanse

Distanse siste etappe

Distanse for automatisk etappe

Distanse for siste aut. etappe

Hastighet/fart

Gjennomsnittshastighet/-fart

Maks. hastighet/fart

Gj.sn. etappehastighet-/fart

Maks. hastighet/fart etappe

Makshastighet/fart siste etappe

Gj.sn.hastighet/-fart, automatisk etappe

Maks. hastighet/fart for aut. etappe

Distanse for siste aut. etappe/fart

Makshastighet siste aut. etappe

Hastighet/fart, siste etappe

Hastighet/fart

Gjennomsnittshastighet/-fart

Maks. hastighet/fart

Gj.sn. etappehastighet-/fart

Maks. hastighet/fart etappe

Makshastighet/fart siste etappe

Gj.sn.hastighet/-fart, automatisk etappe

Maks. hastighet/fart for aut. etappe

Distanse for siste aut. etappe/fart

Makshastighet siste aut. etappe

Hastighet/fart, siste etappe


Bevegelser og tilbakemelding

 • Vibrasjonstilbakemelding (på/av)

GPS og høyde

 • GPS-registreringsfrekvens (høy nøyaktighet/av)

Klikk på Lagre når du er ferdig med å redigere sportsprofilinnstillingene. Vær oppmerksom på at de endrede innstillingene må synkroniseres med Polar-appen før du kan bruke dem. Du finner mer informasjon under Synkronisering.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.