Du er her: Polar-funksjoner > Polar Smart Coaching-funksjoner > Aktivitetsregistrering hele døgnet

Aktivitetsregistrering hele døgnet

Polar-appen på M600 registrerer aktiviteten din med en 3D-akselerasjonsmåler som registrerer håndleddbevegelsene dine. Den analyserer bevegelsenes frekvens, intensitet og regelmessighet sammen med fysisk informasjon, slik at du kan se hvor aktiv du virkelig er i hverdagen din i tillegg til den vanlige treningen. For å få mest mulig nøyaktig aktivitetsregistrering anbefaler vi at du har på deg M600 på motsatt hånd av den du skriver med.

Funksjonen for aktivitetsregistrering er alltid på. Hvis du bruker en Polar-klokkevisning på M600, ser du aktivitetsfremgangen på startskjermen.


Aktivitetsmål

Polar-appen gir deg veiledning for å hjelpe deg med å nå ditt personlige aktivitetsmål hver dag. Aktivitetsmålet er basert på dine personlige data og innstilling av aktivitetsnivå, som du finner i innstillingene for daglig aktivitetsmål i Polar Flow nettjeneste. Logg deg på nettjenesten, klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre og gå til Daglig aktivitetsmål-fanen i Innstillinger.

I innstillingen for daglig aktivitetsmål kan du velge mellom tre aktivitetsnivået. Velg det nivået som best beskriver din typiske dag og aktivitet. Nedenfor valgområdet kan du se hvor aktiv du må være for å nå det daglige aktivitetsmålet for det aktuelle nivået. Hvis du jobber på et kontor og sitter mesteparten av dagen, forventes det for eksempel at du når ca. fire timers aktivitet med lav intensitet i løpet av en vanlig dag. For personer som står og går mye i løpet av arbeidsdagen er forventningene høyere.


Aktivitetsdata

Polar-appen registrerer fremdriften din mot det daglige målet. Du kan kontrollere aktivitetsfremgangen din i aktivitetssøylen i Min dag eller på selve klokkevisningen.


I Polar Activity-klokkevisningen indikerer sirkelen rundt datoen og klokkeslettet, samt prosentandelen nedenfor, fremdriften din mot det daglige aktivitetsmålet. Sirkelen fylles med lyseblå farge etter hvert som du beveger på deg.


I Polar Jumbo-klokkevisningen fylles klokkevisningen opp med lyseblå farge etter hvert som du oppfyller det daglige aktivitetsmålet.


I Polar Combo-klokkevisningen kan du se den akkumulerte aktiviteten din etter hvert som kanten på klokkevisningen fylles opp med farge. Du kan stille inn fargen du ønsker ved å trykke på og holde inne klokkevisningen og velge Stiler. Du kan også se prosentvis hvor mye av det daglige aktivitetsmålet du har oppnådd så langt, nederst til venstre i klokkevisningen.

Under Min dag kan du vise dagens akkumulerte aktivitet i mer detalj og få veiledning om hvordan du når det daglige aktivitetsmålet.


  • Steg: Antall steg du har akkumulert så langt. Mengden og typen kroppsbevegelser registreres og konverteres til en beregning av antall steg.
  • Distanse: Distansen du har tilbakelagt så langt. Distanseberegningen er basert på høyden din og hvor mange steg du har akkumulert.
  • Kalorier: Viser hvor mange kalorier du har forbrent gjennom trening, aktivitet og BMR (basalstoffskifte: minimum av metabolsk aktivitet som kreves for å opprettholde liv).

Du kan raskt åpne aktivitetsvisningen fra startskjermen hvis du har Polar Jumbo som klokkevisning. Du trykker bare på det lyseblå aktivitetsikonet.

Hvis du vil se hva som gjenstår for at du skal nå aktivitetsmålet ditt for dagen, trykker du på aktivitetsdatavisningen mens aktivitetsdatavisningen er åpen på skjermen.

Du får alternativer for hvor lenge du må være aktiv hvis du velger aktiviteter med lav, middels eller høy intensitet. I forslagene betyr "opp" lav intensitet, "gåing" betyr middels intensitet og "jogging" betyr høy intensitet. Med praktisk veiledning som "gå i 50 minutter" eller "jogg i 20 minutter" kan du velge hvordan du vil nå dagens mål.

Du finner flere eksempler på aktiviteter med lav, middels og høy intensitet i Polar Flow-appen og Polar Flow-nettjenesten.

Hvis du bruker en Polar-klokkevisning, får du et vibrasjonsvarsel når du har nådd det daglige aktivitetsmålet.


Inaktivitetsalarm

Det er en kjensgjerning at fysisk aktivitet er en vesentlig faktor i opprettholdelse av god helse. I tillegg til å være fysisk aktiv er det viktig å unngå sitting i lengre perioder om gangen. Langvarig sitting er skadelig for helsen din, til og med på dager når du trener og får nok daglig aktivitet. Polar-appen registrerer om du har vært inaktiv for lenge i løpet av dagen, og hjelper deg med å ta pauser i sittingen for å unngå de negative virkningene det har på helsen din.

Uansett hvilket aktivitetsnivå du har angitt for det daglige aktivitetsmålet ditt, får du et varsel om inaktivitet når du har vært i ro i 55 minutter: Tid for bevegelse! vises, og du får et lite vibrasjonsvarsel. Reis deg opp og finn din egen måte å være aktiv på. Ta en kort spasertur, strekk på deg eller utfør annen lett aktivitet. Meldingen forsvinner når du begynner å bevege på deg eller trykker på en knapp.

Hvis du ikke beveger på deg på fem minutter, får du et inaktivitetsstempel. Du kan se inaktivitetsstempelet i Min dag i Polar-appen, under de daglige aktivitetsdataene. Du kan også se hvor mange inaktivitetsstempler du har mottatt hver dag, i Polar Flow app og -nettjeneste. På den måten kan du se tilbake på den daglige rutinen din og gjøre endringer på veien mot en mer aktiv livsstil.

Inaktivitetsvarslene eller -stemplene har ingen innvirkning på fremdriften din mot det daglige aktivitetsmålet.


Søvninformasjon i Flow-nettjenesten og Flow-appen

Hvis du vil vite mer om søvndata i Polar-appen på M600, kan du gå til kapittelet Polar Sleep Plus.

Polar-enheter med aktivitetsmåling hele døgnet registrerer automatisk når du faller i søvn, når du sover og når du våkner basert på håndleddbevegelsene dine. De registrerer bevegelsene dine i løpet av natten og identifiserer alle avbrudd i løpet av søvntiden, og forteller deg hvor lang tid du faktisk sov. Søvnsporingen er basert på registrering av bevegelsene til den motsatte hånden av den du skriver med, ved hjelp av en digital 3D-akselerasjonssensor.

Sporing av søvnen gir deg et innblikk i søvnmønsteret ditt, slik at du kan se hvor du kan gjøre forbedringer eller endringer. Ved å sammenligne gjennomsnittlige verdier fra natt til natt og vurdere søvnmønsteret ditt, kan du finne ut hva du gjør i løpet av dagen som kan påvirke søvnen din. Ukentlige sammendrag i Polar Flow-kontoen din hjelper deg med å evaluere hvor regelmessig søvn- og oppvåkningsmønsteret ditt er.

Hva Polar Sleep PlusTM måler – Viktige komponenter hva angår søvnregistrering

  • Søvntid: Søvntid gir deg den samlede tiden fra du sovnet til du våknet. Polar-enheten registrerer kroppsbevegelsene dine og kan identifisere når du sovner og våkner. Den registrerer også avbrudd i søvnen under hele søvntiden.
  • Faktisk søvn: Faktisk søvn angir tiden du sov fra tidspunktet da du sovnet til du våknet. Mer spesifikt betyr dette søvntiden din minus avbruddene. Bare tiden du faktisk sover blir tatt med i beregningen for faktisk søvn. Faktisk søvn kan angis som en prosentverdi [%] og en tidsverdi [h:min].
  • Avbrudd: I løpet av en vanlig natts søvn er det mange korte og lange avbrudd når du faktisk våkner fra søvnen. Om du husker disse avbruddene eller ikke, avhenger av hvor lenge de varer. Vanligvis husker man ikke de korte. De lengre, for eksempel hvis man står opp for å drikke litt vann, husker man gjerne.
  • Søvnkontinuitet: Søvnkontinuitet beskriver hvor kontinuerlig søvnen din var. Kontinuiteten vurderes på en skala fra 1–5, der 5 angir svært kontinuerlig søvn. Jo lavere verdi, jo mer oppstykket var søvnen din. En god natts søvn består av lange, uavbrutte søvnperioder og inneholder ikke hyppige avbrudd.
  • Egenevaluering: I tillegg til å vise objektive søvnberegninger oppfordrer Flow-tjenesten deg til å egenevaluere søvnen din daglig. Du kan rangere hvor godt du sov sist natt på en femtrinns skala: svært dårlig – dårlig – okay – godt – svært godt. Ved å svare på dette spørsmålet får du en lengre versjon av tilbakemelding i tekstform om varigheten og kvaliteten på søvnen din.

Aktivitetsdata i Polar Flow app og -nettjeneste

Med Polar Flow-mobilappen kan du følge med på og analysere aktivitetsdataene dine mens du er på farten, og du kan synkronisere dataene mellom Polar-appen og Polar Flow-nettjenesten. Nettjenesten gir deg et mest mulig detaljert innblikk i aktivitetsinformasjonen din.