Du er her: Bruk av M600 > Kommunikasjon > Tekstmeldinger

Tekstmeldinger

Lese tekstmeldinger på M600

Hvis du bruker varsler for tekstmeldinger på telefonen din, ser du et varsel på M600 når du mottar en ny tekstmelding.

Slik leser du en tekstmelding

  • Trykk på varselet.


Svare på tekstmeldinger fra M600

Gjelder bare når Polar M600 er koblet til en Android-telefon.

Du kan svare på tekstmeldinger fra håndleddet ditt.

Slik svarer du på en tekstmelding

  1. Trykk på varselet for å se hele meldingen.
  2. Sveip opp fra nedre del av skjermen for å se handlingene du kan foreta deg.
  3. Trykk på Svar.
  4. Velg om du vil snakke eller skrive inn meldingen din, eller om du vil tegne en emoji. Du kan også velge ett av de forhåndsdefinerte svarene som du finner ved å sveipe opp fra nedre del av skjermen.

Hvis du snakker inn meldingen din eller bruker emojier, sender du meldingen ved å trykke på avmerkingsikonet. Hvis du bruker tastaturet til å skrive inn svaret, trykker du på pilikonet for å sende meldingen. Trykk på en forhåndsdefinert melding for å sende den.

Gå til hjelpen for Wear OS by Google hvis du vil vite hvordan du svarer på en tekstmelding med emojier.


Sende tekstmeldinger fra M600

Gjelder bare når Polar M600 er koblet til en Android-telefon.

Du kan også sende tekstmeldinger fra M600 til folk på kontaktlisten. M600 viser kontaktene som er lagret i Google-kontaktene dine.

Slik sender du en tekstmelding

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Kontakter.
  2. Finn og trykk på navnet på kontakten du vil sende en tekstmelding til.
  3. Bla i kontaktdetaljene for å finne ulike alternativer for kontakt, og trykk på tekstmeldingsikonet.
  4. Snakk inn meldingen du vil sende.
  5. Trykk på Send.

Gå til hjelpen for Wear OS by Google hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan be Google Assistent om å sende en tekstmelding og hvilke andre apper du kan bruke for å sende meldinger.