Du er her: Bruk av M600 > M600 Brukerhåndbok (AW 2.0) | Navigere på M600

Navigere på M600

Du kan navigere på smartklokken på mange måter. Få mer detaljert informasjon om de ulike metodene for navigasjon på M600 ved å gå til koblingene nedenfor:

Du kan også finne ut hvordan du bruker talekommandoer for å be Google Assistent om å utføre enkle oppgaver for deg.

  • Sveip ned på startskjermen: Hurtiginnstillingsmeny for aktivering av ulike modi (flymodus, strømsparing, kino, ikke forstyrr), musikkbetjening og snarvei til innstillingsmenyen.
  • Sveip opp: Forkortet varslingsfeed. Trykk på et varsel for å utvide det.
  • Sveip til venstre: Google Fit-appen
  • Sveip til høyre: Google Assistent
  • Endre klokkens utseende fra M600: Trykk lenge på klokkevisningen for å bytte eller tilpasse klokkens utseende.