Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Play Butikk

Play Butikk

Når M600 er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan du bruke Play Butikk-appen på smartklokken din for å laste ned nye apper, spill og klokkevisninger til Wear OS by Google-smartklokken din. Når nye Polar-funksjoner er tilgjengelige for Polar-appen på M600, kan du laste ned oppdateringene via Play Butikk-appen.

Du må ha en Google-konto på Polar M600 for at du skal kunne bruke Play Butikk-appen. Hvis du ikke kopierte Google-kontoen din til Polar M600 i løpet av oppsettet, åpner du Play Butikk-appen og trykker på Legg til fra telefon. Følg instruksjonene på skjermen på telefonen din for å kopiere kontoen din til smartklokken.


Du kan angi at Play Butikk-appen skal oppdatere appene på smartklokken din automatisk, slik at du ikke går glipp av noen oppdateringer av appene dine. Hvis du har aktivert innstillingen for automatisk oppdatering av apper i Play Butikk-appen på smartklokken din, blir appene på smartklokken din automatisk oppdatert til de siste versjonene når M600 er koblet til en lader og til Internett.

Slik slår du på og av Play Butikk-modusen for automatisk oppdatering

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Play Butikk.
  2. Sveip ned fra øvre del av skjermen.
  3. Trykk på Innstillinger-ikonet.
  4. Trykk på Automatisk oppdatering av apper for å veksle mellom å slå modusen for automatisk oppdatering på (bryteren er blå) og av (bryteren er grå).