Du er her: Innstillinger > Kinomodus

Kinomodus

I kinomodus blir skjermen på M600 og alle varsler midlertidig deaktivert. Selv om du vrir på håndleddet eller berører skjermen, lyser ikke skjermen opp.


Slik slår du på kinomodus

  1. Kontroller at displayet på M600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
  2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
  3. Trykk på ikonet for kinomodus.

Slik slår du av kinomodus

  • Trykk på startknappen på siden.