Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Tidtaker

Tidtaker

Du kan bruke M600 som en nedtellingstidtaker.


Slik stiller du inn en tidtaker

  1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Tidtaker.
  2. Still inn ønskede minutter på minuttsirkelen. Du ser de innstilte minuttene også i midten av sirkelen. Still inn time og sekunder ved å trykke på timen og sekundene i midten av sirkelen.
  3. Trykk på avspillingsikonet for å starte tidtakeren.

Tidtakeren åpnes på skjermen.


Slik setter du tidtakeren på pause

  • Trykk på pauseikonet.

Slik starter du tidtakeren på nytt

  • Trykk på avspillingsikonet.

Slik tilbakestiller du tidtakeren

Start tidtakeren igjen på følgende måte:

  • Trykk på ikonet for å starte på nytt, i pausemodus.

Slik avviser du tidtakeren

Når tidtakeren utløses, vibrerer M600. Slik avviser du tidtakeren når den vibrerer:

  • Trykk på stoppikonet, eller sveip til høyre.