Du er her: Bruk av M600 > Navigere på M600 > Knappefunksjoner

Knappefunksjoner på M600

Polar M600 har to knapper: frontknappen og startknappen på siden.

 1. Frontknapp
 2. Startknapp på siden
 3. Berøringsskjerm

Frontknapp

Frontknappen er en nyttig måte å bruke Polar-appen på i løpet av en treningsøkt. Du kan bruke frontknappen til å gjøre følgende:

 • Raskt åpne Polar-appen fra startskjermen.
 • Åpne Trening i menyen i Polar-appen.
 • Velge sportsaktiviteten du ønsker, og starte treningsøkten i listen over sportsprofiler.
 • Marker en manuell etappe under treningen.
 • Legge inn en pause i treningsøkten.
 • Stoppe treningsøkten.
 • Gå ut av Polar-appen etter trening.

Du finner mer informasjon under Navigere i Polar-appen.

Frontknappen er forhåndsinnstilt for å navigere i Polar-appen på M600. Hvis du vil, kan du endre hvilken app den nedre knappen skal starte. På M600 går du til Innstillinger > Personlig tilpasning > Tilpass maskinvareknapp > Nedre > finn og trykk på appen du foretrekker.


Startknapp på siden

Startknappen på siden har flere funksjoner:

 • Trykk én gang på knappen for å aktivere skjermen på M600.
 • Trykk én gang på knappen på den aktive startskjermen for å åpne appmenyen.
 • Trykk én gang på knappen for å gå til startskjermen fra hvor som helst på smartklokken.
 • Trykk én gang på knappen mens klokken er i kinomodus for å slå på skjermen igjen.
 • Trykk på og hold inne knappen til klokken vibrerer for å åpne Google Assistent.
 • Trykk på og hold inne knappen til skjermen slukkes for å slå av smartklokken.
 • Når M600 er slått av, kan du trykke på og holde inne knappen for å slå på M600.
 • Trykk på og hold inne knappen til du ser Polar-logoen for å starte smartklokken på nytt.