Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Kontakter

Kontakter

M600 viser kontaktene som er lagret i Google-kontaktene dine. Du kan ringe, sende melding til eller sende e-post til kontaktene dine.*

*Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten for kommunikasjonsfunksjonene kan være begrenset, avhengig av operativsystemet på telefonen din.