Du er her: Trening med Polar > Trening med Polar-app > Under trening

Under trening

Treningsvisninger

Slik blar du gjennom treningsvisningene

 • Sveip skjermen opp eller ned.

ELLER

 • Rist lett på håndleddet.

Se videoveiledningen om hvordan du navigerer i Polar-appen under trening.

Informasjonen du ser i treningsvisningene, avhenger av hvordan du har redigert den valgte sportsprofilen. Du kan angi innstillingene for hver sportsprofil i Polar Flow-appen eller Polar Flow-nettjenesten.

Treningsvisningene kan for eksempel inneholde følgende informasjon:


Din gjeldende hjertefrekvens
ZonePointer for hjertefrekvens
Varighet for treningsøkten


Distansen som er tilbakelagt så langt i løpet av økten
Gjeldende fart
Klokkeslett
Hvor mange kalorier du har forbrent så langt i løpet av treningen


Visning av automatisk etappe

Gjelder hvis du har aktivert innstillingen for automatisk etappe i den valgte sportsprofilen. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer sportsprofilinnstillinger, kan du gå til Sportsprofiler i Polar Flow-nettjenesten eller Sportsprofiler i Polar Flow-appen på Polar-brukerstøttesidene.

Slik henter du opp visningen av automatisk etappe

 • Sveip til venstre i treningsvisningen.

Slik viser du de forrige etappene

 • Sveip opp etappevisningen.

Avhengig av innstillingene for automatisk etappe vil etappevisningen vise følgende:


Etappevarighet eller etappedistanse
Gjennomsnittlig hastighet eller fart
Gjennomsnittlig hjertefrekvensFunksjoner under trening

Du kan markere en etappe manuelt under trening.

Slik markerer du en etappe

 • Trykk på frontknappen.

Når du har markert den første manuelle etappen, blir det opprettet en visning av manuelle etapper i Polar-appen din for den aktuelle treningsøkten.

Du kan også bruke innstillingen for automatisk etappe. I Polar Flow-nettjenesten redigerer du sportsprofilinnstillingene under Grunnleggende og setter Automatisk etappe til enten Etappedistanse eller Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.


Du kan forhindre at displayet slås av under trening.

Slik holder du displayet aktivert

 1. Sveip ned fra øvre del av skjermen.
 2. Hvis du hører på musikk fra telefonen du har koblet til M600 eller fra Google Play Musikk-appen på M600 mens du trener, vil musikkvisningen være den første visningen du ser. Deretter sveiper du til venstre for å gå til Bakgrunnslys-visningen.

 3. Trykk på det overkryssede lyspæreikonet for å aktivere Bakgrunnslys PÅ for gjeldende treningsøkt.

Du må aktivere bakgrunnslyset separat for hver treningsøkt.

Hvis du holder displayet aktivert under trening, vil batteriets driftstid på M600 vesentlig reduseres: Med automatisk skjermlysstyrke reduseres driftstiden i gjennomsnitt til fem timers treningstid, og under sterke lysforhold når skjermens kontrastnivå er på det høyeste, kan driftstiden reduseres til tre timers treningstid.


Du kan slå av berøringsskjermen i Polar-appen mens du trener.

Slik låser du berøringsskjermen

 1. Sveip ned fra øvre del av skjermen.
 2. Sveip til venstre for å gå til Skjermlås-visningen.
 3. Trykk på hengelåsikonet for å aktivere Skjermlås PÅ for gjeldende treningsøkt.

Du må aktivere skjermlåsen separat for hver treningsøkt.

Skjermlås PÅ slår bare av berøringsskjermen i Polar-appen. Du kan fortsatt vende lett på håndleddet for å bla i treningsvisningene eller visningene av automatiske eller manuelle etapper, avhengig av hvilken visning som var åpen da du låste berøringsskjermen.

Du kan fortsatt bruke berøringsskjermen for å navigere på smartklokken. Du må bare gå ut av Polar-appen først ved å trykke på startknappen på siden. Du kan gå tilbake til den låste visningen i Polar-appen ved å trykke på kortet Registrering pågår på startskjermen på M600 eller ved å trykke på frontknappen på M600.

Slik låser du opp berøringsskjermen

 1. Trykk hvor som helst på den låste skjermen. Du ser et låsikon og teksten Sveip ned som dukker opp fra øvre del av skjermen.
 2. Sveip ned fra øvre del av skjermen.
 3. Trykk på låsikonet for å aktivere Skjermlås AV.

Hvis du hører på musikk fra telefonen du har koblet til M600 eller fra Google Play Musikk-appen på M600, kan du kontrollere musikken uten å gå ut av Polar-appen under trening.

Slik kontrollerer du musikken

 • Sveip ned fra øvre del av skjermen for å finne musikkontrollene.

Du kan hoppe over faser under trening hvis du bruker et fasebasert treningsmål.

Slik hopper du over faser

 1. Sveip opp fra nedre del av skjermen i treningsmålvisningen for å se en liste over de ulike fasene i treningsmålet.
 2. Hopp over gjeldende fase ved å trykke på Neste-ikonet til venstre.

Slik går du ut av Polar-appen uten å stoppe treningsøkten

 • Trykk på startknappen på siden på M600.

ELLER

 • Rist på håndleddet.

Når du går ut av Polar-appen under trening, ser du varselet Registrering pågår. Du kan skjule varselet ved å sveipe det ned eller trykke på startknappen på siden. Nå kan du navigere og bruke M600 på vanlig måte.


Slik går du tilbake til treningsøkten

 • Sveip opp fra nedre del av startskjermen for å se varselet Registrering pågår og trykke på det.

ELLER

 • Trykk på frontknappen på M600.

Treningssammendrag under trening

Slik henter du opp visningen av treningssammendrag

 • Sveip til venstre. Du finner visningen av treningssammendrag helt til høyre.

Avhengig av hvilken sportsprofil du bruker, vil sammendragsvisningen vise noen av eller alle følgende opplysninger:

Klokkeslett

Varighet for treningsøkten

Distansen som er tilbakelagt (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten)

Gjennomsnittlig hjertefrekvens

Maksimal hjertefrekvens

Gjennomsnittlig hastighet eller fart (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten)

Maksimal hastighet eller fart (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten)

Gjennomsnittlig frekvens

Maksimal frekvens

Maksimal høyde

Stigning i meter/fot

Nedstigning i meter/fot

Forbrente kalorier

Prosentandel av kalorier som er forbrent fra fett

Tiden som er brukt i ulike hjertefrekvenssoner