Du er her: Bruk av M600 > Menystruktur > Appmenyen > Agenda

Agenda

Hendelser som er lagret i kalenderapplikasjonen på telefonen din, vises som varsler på M600. Du kan også hente opp timeplanen din.


Slik viser du timeplanen din

  • Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Agenda.

Dagens timeplan åpnes.