Du er her: Bruk av M600 > M600 Brukerhåndbok (AW 2.0) | Menystruktur

Menystruktur

Startskjerm

Utgangspunktet for navigasjon på smartklokken er startskjermen. På startskjermen kan du se gjeldende klokkeslett. Avhengig av klokkevisningen kan du også se annen informasjon. Finn ut mer ved å gå til Innstillinger for klokkevisning.

På startskjermen kan du se varsler som gir deg viktig informasjon, og du kan også se statusen for M600. Gå til Statusikoner hvis du vil vite mer om de ulike statusene.

Du kan raskt gå til startskjermen fra hvor som helst på M600 ved å trykke på startknappen på siden eller riste på håndleddet. Gå til Navigere på M600 hvis du vil vite mer om hvordan du finner frem i funksjonene på smartklokken din.


Menyen Hurtiginnstillinger

Fra øvre del av startskjermen kan du dra ned menyen Hurtiginnstillinger, der du finner følgende innstillinger:

Flymodus: Trykk for å slå på og av flymodus.

Kinomodus: Trykk for å slå displayet helt av.

Ikke forstyrr-modus: Trykk for å dempe lyden på varslene på M600.

Innstillinger: Trykk for å åpne appen Innstillinger.


Appmenyen

På appmenyen ser du ikoner for alle appene som brukes på M600.


Slik åpner du appmenyen

  • Trykk på startknappen på siden.

Slik åpner og bruker du apper

  • Du kan begynne å bruke en app ved å trykke på ikonet for den aktuelle appen, på appmenyen.

ELLER

  • Du kan også åpne en app når startskjermen er aktiv, ved å si "Ok Google, åpne (navnet på appen)".

Gå til Appmenyen for mer informasjon om standardappene på M600.