Du är här: Polar-funktioner > Polar Smart Coaching-funktioner > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Polar-appen på din M600 registrerar din sömn om du bär enheten på natten. Den detekterar när du somnar och vaknar och samlar in dina sömndata för närmare analys i Polar Flow-appen och -webbtjänsten. Smartklockan detekterar dina armrörelser under natten för att registrera alla störningar över hela ditt tidsspann för sömn och talar om för dig hur länge du faktiskt sov.

För att komma igång måste du ställa in önskad sömntid i Polar Flow-inställningarna. Börja sedan använda din M600 på natten. Mer detaljerad information om Sleep Plus-funktionen finns i [detta supportdokument].

Sömndata i Polar-appen

När din M600 detekterar att du har vaknat får du ett meddelande på din smartklocka om att din sömnanalys är klar. Tryck på meddelandet för att öppna sömnsummeringen.


Du kan också avsluta sömnregistreringen manuellt.

Så här avslutar du sömnregistreringen manuellt

  1. Tryck på frontknappen i din M600 för att öppna Polar-appen.
  2. Svep för att söka efter och trycka på Min dag.
  3. Tryck på kortet ”Öppna sömnsummering?".
  4. Tryck på bocken för att avsluta sömnregistreringen.

Sömndatakort och sömnsummering

Du hittar ditt sömndatakort under Min dag. Tryck på kortet för att se en mer detaljerad sömnsummering.


Sömntid
Procentandel av faktisk sömn
Sammanhängande sömn

Under sömnkortet kan du gradera din sömn. Tryck på kortet med emotikoner för att öppna alternativen för sömngradering och tryck på den emotikon du anser bäst överensstämma med hur du sov den senaste natten.


Displayen med sömnsummering visar följande information:


Sömntid: Den totala tiden från det att du somnade tills du vaknade.

Tiden då du somnade.

Tiden då du vaknade.

Faktisk sömn: Procentandelen av din sömntid och tiden då du faktiskt sov. Mer specifikt är det din sömntid minus eventuella störningar i sömnen.

Sammanhängande sömn: En bedömning av hur sammanhängande din sömntid var (på en skala från 1 till 5).

Uppdelning av sömnen: Illustration av din faktiska sömntid och sömnstörningar i förhållande till din önskade sömntid.

Sömnfeedback: Den feedback du får baseras på dina sömndata, din önskade sömntid och din sömngradering.


Sömndata i Polar Flow-appen och webbtjänsten

Dina sömndata visas i Polar Flow-appen och webbtjänsten efter att Polar-appen på din M600 har synkroniserats. Flow-appen och webbtjänsten visar dina sömndata i vyer för en natt och en vecka. På webbtjänsten kan du visa din sömn under fliken Sömn i din Dagbok. Du kan även inkludera dina sömndata i Aktivitetsrapporter under fliken Utveckling.

I Polar Flow-appen och webbtjänsten kan du ställa in din önskade sömntid för att definiera hur länge du strävar efter att sova varje natt. Du kan även gradera din sömn. Om de tider som visas för när du somnade och vaknade inte är korrekta kan du redigera dem i appen och i webbtjänsten. Du får feedback på hur du sovit baserat på dina sömndata, din önskade sömntid och din sömngradering.

Följ upp ditt sömnmönster för att se om det påverkas av eventuella ändringar i ditt dagliga liv och hitta rätt balans mellan vila, daglig aktivitet och träning.

Mer information om Polar Sleep Plus finns i denna djupgående guide.