Du är här: Använda M600 > Google Assistant

Google Assistant

För närvarande finns denna funktion endast tillgänglig på engelska och tyska.

Du kan använda din röst för att be Google Assistant hjälpa dig. Först måste du dock aktivera röstigenkänningen Ok Google på din smartklocka.

Aktivera röstigenkänningen Ok Google

  1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
  2. Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningsmenyn.
  3. Tryck på inställningsikonen.
  4. Sök efter och tryck på Anpassning.
  5. Tryck på Ok Google-igenkänning för att aktivera den (knappen blir blå).

Öppna Google Assistant

  1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
  2. Tryck på och håll in strömknappen på sidan eller säg "Ok Google". Du ser texten Hi, how can I help? (Hej, hur kan jag hjälpa till?)
  3. Fråga Google Assistant. Du kan till exempel fråga "How do you say `hello´ in Spanish?" (”Hur säger man ”hallå” på spanska?”) eller så kan du säga "Start a run." ("Starta ett löppass.")

Vad du kan fråga Google Assistant

Du kan be din M600 att svara på saker du vill ta reda på. Du kan till exempel översätta ord, lösa matematiska problem eller leta upp slumpmässiga fakta. Svaret på din fråga visas på skärmen i din M600. Beroende på fråga, kan din smartklocka också föreslå en länk med relevant information som du kan öppna på telefonen.

Du kan även programmera Google Assistant till att utföra enkla uppgifter, såsom att ställa in timern eller skicka ett SMS.

Om du väntar en kort stund efter att du ser "Hej, hur kan jag hjälpa till?" på skärmen i din M600 ser du en liten pil som pekar uppåt längst ned på skärmen. Då kan du svepa uppåt för att se exempel på saker du kan fråga din Google Assistant.

Se Hjälpcentret för Wear OS by Google för mer information om Google Assistant.