Du är här: Träna med Polar > Träna med Polar-appen > Pausa/stoppa ett träningspass

Pausa/stoppa ett träningspass

Pausa ett träningspass


  • Tryck på och håll in frontknappen

ELLER

  • Svep åt höger i träningsdisplayen för att hitta och trycka på pausikonen.

Du kan se träningssummeringen i pausläge genom att svepa åt vänster.


Fortsätta ett pausat träningspass


  • Tryck på ikonen med de gröna pilarna.

Avsluta ett träningspass


  • Under träning eller i pausläge trycker du på och håller in frontknappen tills den gröna räknaren räknat hela vägen ner.

ELLER

  • I pausläge trycker du på och håller in den röda stoppsymbolen i tre sekunder för att avsluta registreringen.