Du är här: Använda M600 > M600 Användarhandbok (AW 2.0) | Menystruktur

Menystruktur

Startskärm

Utgångspunkten för att ta sig runt i din smartklocka är startskärmen. På startskärmen kan du se aktuell tid. Beroende på klockdisplay kan du också se annan information. Mer information finns i Klockdisplayinställningar.

På startskärmen kan du se meddelanden med olika typer av viktig information och du kan även se status för din M600. Mer information om olika status finns under Statusikoner.

Du kan snabbt komma till startskärmen från var som helst i din M600 genom att trycka på strömknappen på sidan eller genom att skaka på handleden. Mer information om hur du navigerar i smartklockan finns i Navigera i M600.


Snabbinställningsmeny

Från den övre delen av startskärmen kan du dra ner Snabbinställningsmenyn där du hittar följande inställningar:

Flygplansläge: Tryck för att aktivera och inaktivera flygplansläge.

Teaterläge: Tryck för att stänga av displayen helt.

Stör ej-läge: Tryck för att tysta meddelanden i din M600.

Inställningar: Tryck för att öppna Inställningsappen.


Appmeny

Appmenyn visar ikoner för alla appar som används på din M600.


Öppna appmenyn

  • Tryck på strömknappen på sidan.

Öppna och använda appar

  • Du kan börja använda en app genom att trycka på ikonen i appmenyn.

ELLER

  • Du kan också öppna en app när startskärmen är aktiv genom att säga "Ok Google, öppna (appens namn)".

Se Appmenyn for mer information om standardapparna i din M600.