Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Timer

Timer

Du kan använda M600 som en nedräkningstimer.


Ställa in en timer

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Timer.
  2. Ställ in önskade minuter på minutcirkeln. Du kan även se de inställda minuterna i mitten av cirkeln. Ställ in önskade timmar och sekunder genom att trycka på timmar och sekunder i mitten av cirkeln.
  3. Tryck på uppspelningsikonen för att starta timern.

Timern öppnas på skärmen.


Pausa timern

  • Tryck på pausikonen.

Starta om timern

  • Tryck på uppspelningsikonen.

Återställa timern

Om du vill starta om timern igen:

  • Tryck på starta om-ikonen i pausläge.

Avvisa timern

När timern startar vibrerar din M600. Avvisa timern när den vibrerar:

  • Tryck på stoppikonen eller svep åt höger.