Du är här: Använda M600 > Kommunikation > SMS

SMS

Läsa SMS i din M600

Om du använder meddelanden för SMS på telefonen kommer du att se ett meddelande i din M600 när du får ett nytt SMS.

Läsa ett SMS

  • Tryck på meddelandet.


Svara på SMS från din M600

Gäller endast på Polar M600 ihopparad med en Android-telefon.

Du kan svara på SMS från din handled.

Svara på ett SMS

  1. Tryck på meddelandet för att se hela meddelandet.
  2. Svep uppåt från den nedre delen av skärmen för att se vilka åtgärder du kan vidta.
  3. Tryck på Svara.
  4. Välj om du vill tala in eller skriva ditt meddelande eller rita en emoji. Eller välj ett av de fördefinierade svaren som du hittar om du sveper uppåt från den nedre delen av skärmen.

Om du talar in ditt meddelande eller använder emojis skickar du meddelandet genom att trycka på bocken. Om du använder tangentbordet för att skriva ditt svar trycker du på pilikonen för att skicka ditt meddelande. Tryck på ett fördefinierat meddelande för att skicka det.

Se Wear OS by Google Help (hjälpcenter för Wear OS by Google) för anvisningar om hur du svarar på ett SMS med emoji.


Skicka SMS från din M600

Gäller endast på Polar M600 ihopparad med en Android-telefon.

Du kan också skicka SMS från M600 till personer i kontaktlistan. M600 visar kontakter sparade i dina Google Kontakter.

Skicka ett SMS

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Kontakter.
  2. Sök efter och tryck på namnet på den kontakt som du vill skicka ett SMS till.
  3. Bläddra i kontaktinformationen för att hitta de olika typerna av kontaktalternativ och tryck på SMS-ikonen.
  4. Tala in meddelandet som du vill skicka.
  5. Tryck på Skicka.

Se Wear OS by Google Help för anvisningar om hur du ber Google Assistant att skicka ett SMS och vilka andra appar du kan använda för att skicka SMS.