Du är här: Använda M600 > M600 Användarhandbok (AW 2.0) | Kommunikation

Kommunikation

Du kan använda M600 till att läsa, svara och skicka textmeddelanden och e-post. Med M600 kan du även hantera telefonsamtal från handleden.

Mer information finns i länkarna nedan:

Observera att tillgången till vissa kommunikationsfunktioner kan vara begränsad beroende på din telefons operativsystem.