Du är här: Inställningar > Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningar i M600


Du kan ändra inställningen för hur länge du vill att förhandsvisningar av meddelanden ska visas på skärmen på din M600.

Ändra inställningar för förhandsvisning av meddelanden.

 1. Navigera till Inställningsappen och sök efter och tryck på Meddelanden.
 2. Tryck på förhandsvisningar av meddelanden.
 3. Tryck för att välja den inställning du vill använda. Du kan välja mellan Hög (Visa alltid), Normal (visa i 5 sek.) och Av (Visa aldrig).

Du kan stänga av alla meddelanden genom att aktivera Stör ej-läget.

Aktivera Stör ej-läget i din M600

 1. Kontrollera att displayen på din M600 är aktiv och att du är på startskärmen.
 2. Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningsmenyn.
 3. Tryck på Stör ej-ikonen.

Se hur du kan stänga av alla meddelanden och displayen samtidigt, till exempel på natten, genom att aktivera teaterläge.


Du kan ändra inställningen för vilken typ av meddelanden som du vill ska komma igenom, även om du har Stör ej-läget aktiverat.

Redigera Stör ej-läge

 1. Navigera till Inställningsappen och sök efter och tryck på Meddelanden.
 2. Tryck på Stör ej såvida inte ...
 3. Tryck för att välja den inställning du vill använda. Du kan välja att bli avbruten när Samtal från favoriter kommer in, när du får Påminnelser, när du har Evenemang på din agenda, eller när du har ställt in att Alarm ska starta.

Meddelanden från ihopparad telefon

Flera av meddelandena du ser i din ihopparade telefon visas i M600. M600 använder de meddelandeinställningar du har ställt in för apparna i din telefon. Om du har tillåtit en app visar meddelanden på din telefon kan du även får ett meddelande till din smarttelefon. Klockan vibrerar endast för meddelanden. Den avger inget ljud. När du avvisar ett meddelande i din smartklocka, avvisas det också i telefonen och tvärtom.


Du kan reglera vilka appar som får skicka meddelanden till din M600.

Blockera appar

 1. Öppna Wear OS by Google-appen på din telefon och tryck på inställningsikonen.
 2. Tryck på Blockera(de) appmeddelanden
 3. I Android-telefoner: Tryck på plusikonen och välj appen som du vill lägga till i den blockerade listan från listan.
 4. I iPhone-enheter: Tryck på + Lägg till appar till blockerad lista och välj appen som du vill lägga till i den blockerade listan från listan. Spara ändringar genom att trycka på KLAR.

Avblockera en app

 1. Öppna Wear OS by Google-appen på din telefon och tryck på inställningsikonen.
 2. Tryck på Blockera(de) appmeddelanden.
 3. I Android-telefoner: Tryck på X bredvid appen som du vill avblockera.
 4. I iPhone-enheter: Tryck på REDIGERA och AVBLOCKERA bredvid appen som du vill ta bort från listan över blockerade appar. Tryck sedan på KLAR.

Justera vibrationsstyrkan för meddelanden

 1. Navigera till Inställningsappen.
 2. Tryck på Appar och meddelanden.
 3. Tryck på Vibrationsmönster.
 4. Välj vibrationsstyrka: Normal, Lång eller Dubbel.

Gäller endast på Polar M600 ihopparad med en Android-telefon

När din Android är ansluten till M600 kan du stänga av ljudet i telefonen så att varningar och samtal inte vibrerar på båda enheterna. Du kommer fortfarande att se meddelandena i telefonen.

Stänga av ljudet i den anslutna telefonen

 1. Öppna Wear OS by Google-appen på din telefon och tryck på inställningsikonen.
 2. Under Allmänna inställningar använder du knappen för att aktivera Tysta telefonen när du använder klockan.