Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Fit workout

Fit Workout

Med appen Google Fit Workout™ kan du följa ett träningspass eller påbörja en styrketräningsutmaning.


Starta ett träningspass

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Fit Workout.
  2. Tryck på det träningspass du vill utföra.
  3. Tryck på STARTA.

Mer detaljerad information om hur du använder Google Fit Workout-appen finns i Hjälpcentret för Android.