Du är här: Använda M600 > Navigera i M600 > Handledsgester

Handledsgester

Du kan använda handledsgester för att navigera i din M600. Du kan vända handleden fram och tillbaka för att bläddra uppåt och nedåt bland meddelanden och menyer. Du kan också vrida handleden för att lämna klockdisplayen.

Innan du kan använda handledsgester måste du aktivera dem.

Aktivera handledsgester

  1. Navigera till Inställningsappen och sök efter och tryck på Gester.
  2. Tryck på Handledsgester för att växla mellan aktivering (knappen är blå) och inaktivering (knappen är grå) av handledsgester.

Du kan titta på en videohandledning om hur man använder handledsgester och samtidigt öva på att använda dem. Du hittar handledningen i samma gestmeny som där du aktiverade handledsgesterna. Bläddra i gestmenyn och sök efter och tryck på Starta handledning. Mer detaljerad information om vad du kan göra med handledsgester finns på Hjälpcentret för Wear OS by Google.