Du är här: Viktig information > Information om kassering

Information om kassering

Vid slutet av produktens livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av en nedskräpning av miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om avfallshantering och, där det är möjligt, separat lämna in elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.