Du är här: Träna med Polar > Träna med Polar-appen > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

Se Navigera i Polar-appen för att se alternativa sätt att navigera i appen.


Starta ett träningspass


 1. Öppna Polar-appen genom att trycka på frontknappen i din M600. Observera att du måste avsluta alla andra appar först.
 2. Tryck på frontknappen för att öppna Training (Träning) och se din lista över sportprofiler.
 3. Vrid snabbt på handleden för att bläddra i listan över sportprofiler och för att hitta den du vill använda. Stanna kvar i förträningsläget tills M600 har hittat din puls och GPS-satellitsignaler (om tillämpligt för din sport) för att säkerställa att dina träningsdata är korrekta.

  Pulsikonen börjar visa din puls när den detekteras.

  Om en sportprofil stöder GPS-spårning visas även GPS-ikonen. Fånga GPS-satellitsignaler genom att gå utomhus och bort från höga byggnader och träd. Bästa GPS-prestanda får du om du bär M600 på handleden med displayen uppåt. Håll den i ett horisontellt läge framför dig och bort från bröstet. Håll armen stilla och ovanför bröstkorgen under sökningen. Stå stilla och håll positionen tills M600 har hittat satellitsignalerna.

  På grund av GPS-antennens placering på M600 rekommenderar vi att du inte bär den med displayen på undersidan av handleden. Om du använder den på cykelstyret ska du kontrollera att displayen är vänd uppåt. Se GPS för mer information om GPS.

  Den gröna cirkeln runt GPS slutar rotera när GPS-signalen hittas.

 4. Börja ett träningspass genom att trycka på frontknappen på vald sportprofil.

Observera att du måste ge Polar-appen i M600 behörighet att spåra din plats och att mäta pulsen om du vill visa information baserad på dessa mätningar i dina träningsdata.

Aktivera/inaktivera behörigheter

 1. Navigera till Inställningsmenyn och sök efter och tryck på Appar.
 2. Tryck på Systemappar.
 3. Bläddra i listan för att söka efter och trycka på Polar.
 4. Tryck på Behörigheter.
 5. Tryck på Plats eller Sensorer för att växla mellan aktivering (knappen är blå) och inaktivering (knappen är grå) av appen för att spåra denna information.

Se Under träning för mer information om vilken slags information Polar-appen kan visa när du tränar.


Starta ett träningspass med ett mål

Du kan planera din träning och skapa detaljerade träningsmål i Polar Flow-appen eller webbtjänsten Polar Flow. Observera att du måste synkronisera träningsmålen till Polar-appen innan du kan använda dem. Se Synkronisera för mer information. Polar-appen ger dig vägledning fram mot uppfyllandet av ditt mål under träning.

Starta ett träningspass med ett träningsmål schemalagt för idag.

 1. Tryck på frontknappen i din M600 för att öppna Polar-appen.
 2. Tryck på Träning. Du blir ombedd att starta ett träningsmål som du har planerat för dagen.
 3. Tryck på bocken.
 4. Sök efter och tryck på den sportprofil du vill använda för träningspasset.

ELLER

 1. Tryck på frontknappen i din M600 för att öppna Polar-appen.
 2. Gå till Min dag.
 3. Sök efter och tryck på ditt träningsmål.
 4. Sök efter och tryck på önskad sport för träningspasset.

Starta ett träningspass med ett mål schemalagt för en annan dag.

 1. Tryck på frontknappen i din M600 för att öppna Polar-appen.
 2. Tryck på Träning eller tryck på frontknappen för att öppna listan över sportprofiler.
 3. Svep en gång från höger till vänster för att öppna listan över träningsmål planerade för de senaste sju dagarna, för i dag och för de kommande sju dagarna.
 4. Sök och tryck på det träningsmål du vill utföra.
 5. Välj sedan sport och tryck på önskad sport för att börja registrera ditt träningspass.

Starta ett träningspass med ett favoritmål

 1. Tryck på frontknappen i din M600 för att öppna Polar-appen.
 2. Tryck på Träning eller tryck på frontknappen för att öppna listan över sportprofiler.
 3. Svep två gånger från höger till vänster för att öppna listan över träningsmål som du har lagt till dina favoriter.
 4. Sök och tryck på det träningsmål du vill utföra.
 5. Välj sedan önskad sport för att börja registrera ditt träningspass.