Du är här: Använda M600 > Kommunikation > Telefonsamtal

Telefonsamtal

Observera att telefonen måste vara ansluten till din M600 via Bluetooth för att du ska kunna se inkommande samtal i din smartklocka och för att du ska kunna ringa upp med M600.

Hantera inkommande samtal i M600

När du får ett samtal till din telefon kan du se vem som ringer på skärmen i din M600. Du kan avvisa samtalet från din M600.

Avvisa ett inkommande samtal

  • Tryck på ikonen för att avvisa samtalet på skärmen på din M600.

Inleda samtal från din M600

Gäller endast på Polar M600 ihopparad med en Android-telefon

Du kan också ringa samtal från M600 till personer i kontaktlistan. M600 visar kontakter sparade i dina Google Kontakter.

Ringa ett samtal

  1. Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Kontakter.
  2. Sök efter och tryck på namnet på den kontakt som du vill ringa.
  3. Bläddra i kontaktinformationen för att hitta de olika typerna av kontaktalternativ och tryck på telefonikonen.
  4. Telefonsamtalet öppnas på din telefon. Använd telefonen för att kommunicera med personen du ringer.

Du kan även be Google Assistant att ringa upp kontakter, som finns sparade i dina Google Kontakter. Mer information om hur man använder Google Assistant på Wear OS by Google finns i Wear OS by Google Help.