Du är här: Träna med Polar > Planera din träning

Planera din träning

Du kan planera din träning och skapa personliga träningsmål i Polar Flow-appen eller i webbtjänsten Polar Flow. Observera att träningsmålen måste synkroniseras till Polar-appen innan du kan använda dem. Se Synkronisera för mer information. Polar-appen ger dig vägledning fram mot uppfyllandet av ditt mål under träning.

 • Snabbmål: Välj en Tid, Sträcka eller Kalorimål för träningen. Du kan till exempel välja att simma i 30 minuter, springa 10 km eller förbruka 500 kcal.
 • Fasmål: Du kan dela upp ditt träningspass i faser (intervaller) och ställa in ett tidsmål och intensitet för var och en av faserna. Detta är t.ex. för att skapa ett intervallträningspass och lägga till ordentlig uppvärmning och nedvarvningsfaser till det.
 • Favoriter: Skapa ett mål och lägg till det i Favoriter för att enkelt få åtkomst till det varje gång du vill använda det igen.

Skapa ett träningsmål i Polar Flow-appen.

 1. I Polar Flow-appen öppnar du träningskalendern.
 2. Tryck på plusikonen högst upp till höger.

Snabbmål

 1. Välj Lägg till snabbmål i listan.
 2. Välj huruvida du vill ställa in Distans, Varaktighet eller Kalorier som ditt mål.
 3. Lägg till en sport (valfritt) och ange Målnamn, Datum, Tid och Noteringar (valfritt). Specificera antingen Distans, Varaktighet eller Kalorier beroende på din måltyp.
 4. Tryck på Skapa mål för att lägga till målet till din träningskalender.

Fasmål

Du kan endast skapa en intervalltyp av fasträningsmålet i Polar Flow-appen. Om du vill skapa en annan typ av fasmål, kan du göra det i Polar Flow-webbtjänsten.

 1. Välj Lägg till fasmål i listan.
 2. Lägg till en sport (valfritt) och ange Målnamn, Datum, Tid och Noteringar (valfritt). Använd skjutreglaget för att välja huruvida du vill starta fasen automatiskt.
 3. Svep åt höger till vänster för att redigera inställningarna för olika faser av träningsmålet:
 • Uppvärmning: Välj att ställa in fasen baserat antingen på Varaktighet eller Distans och ange värdet.
 • Intervall: Ställ in antalet intervaller som du vill göra och välj att ställa in arbetsfas(er) och återställningsfaserna baserat på antingen Varaktighet eller Distans och ange värdena.
 • Nedvarvning: Välj att ställa in fasen baserat antingen på Varaktighet eller Distans och ange värdet.
 1. Tryck på Skapa mål för att lägga till målet till din träningskalender.

Skapa ett träningsmål i webbtjänsten Polar Flow

 1. Gå till Dagbok och klicka på Lägg till > Träningsmål.
 2. I displayen Lägg till träningsmål väljer du Snabbmål eller Faser.

Snabbmål

 1. VäljTräningstid, Sträcka ellerKalorier.
 2. Välj Sport, ange Målnamn (maximalt 45 tecken), Datum och Tid och Anteckningar (valfritt) som du vill lägga till.
 3. Fyll i uppgifterna Träningstid, Sträcka eller Kalorier för ditt mål.
 4. Klicka på Lägg till favoriter om du vill lägga till målet till dina Favoriter.
 5. Klicka på Spara för att lägga till målet till din Dagbok.

Fasmål

 1. Välj Faser.
 2. Välj Sport, ange Målnamn (maximalt 45 tecken), Datum och Tid och Anteckningar (valfritt) som du vill lägga till.
 3. Välj Skapa nytt eller Använd mall.
 4. Lägg till faser till ditt träningsmål. Klicka på Träningstid för att lägga till en fas baserad på träningstid. Välj Namn och Träningstid för varje fas, Manuell eller Automatisk för nästa fasstart och Välj intensitet.
 5. Klicka på Lägg till favoriter om du vill lägga till målet till dina Favoriter.
 6. Klicka på Spara för att lägga till målet till din Dagbok.

Favoriter

När du har skapat ett mål och lagt till det i dina favoriter kan du använda det som ett schemalagt mål:

 1. I din Dagbok klickar du på +Lägg till på den dag du vill använda en favorit som ett schemalagt mål.
 2. Klicka på Favoritmål för att öppna listan med dina favoriter.
 3. Klicka på den favorit du vill använda.
 4. Favoriten läggs till din dagbok som ett schemalagt träningsmål för dagen. Schemalagd tid för träningsmålet är som standard kl 18.00. Om du vill ändra uppgifterna för träningsmålet klickar du på målet i din Dagbok och ändrar det efter önskemål. Klicka sedan på Spara för att uppdatera ändringarna.

Om du vill använda en befintlig favorit som mall för ditt träningsmål gör du följande:

 1. Gå till Dagbok och klicka på Lägg till > Träningsmål.
 2. I displayen Lägg till träningsmål kan du se dina favoritträningsmål listade under Välj från favoriter.
 3. Klicka på den favorit som du vill använda som en mall för ditt mål.
 4. Ändra inställningarna för favoriten enligt dina önskemål. Redigering av träningsmål i den här vyn ändrar inte det ursprungliga favoritmålet.
 5. Ange Datum och Tid.
 6. Klicka på Lägg till i dagboken för att lägga till målet i din Dagbok.

När dina träningsmål har synkroniserats till Polar-appen på M600 hittar du träningsmålen för den aktuella dagen under Min dag. Du kan även se dagens träningsmål tillsammans med träningsmålen planerade för de senaste sju dagarna bakåt och för de kommande sju dagarna genom att svepa åt vänster i listan över sportprofiler under Träning. De mål som du har angett som dina favoritträningsmål hittar du genom att svepa åt vänster två gånger i listan över sportprofiler under Träning.

Se Starta ett träningspass för anvisningar om hur du startar ett träningspass med ett mål.

Mer information om hur du skapar träningsmål i Polar Flow-appen finns på Polar-supportens sidor.