Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Meddelanden

Meddelanden

Du kan få meddelanden till din M600 från apparna i smartklockan och i telefonen. Om du har tillåtit att meddelanden visas i din M600 ser du dem på startskärmen. See Meddelandeinställningar for mer info.

Du kan se denna statusikon på startskärmen i din M600 om du har olästa meddelanden i din smartklocka:

Siffran på ikonen visar antalet nya meddelanden.


Visa meddelanden

  1. Svep uppåt från nedre delen av skärmen eller vänd bort handleden från dig.
  2. Tryck på ett meddelande för att se all information i det.
  3. Se fler meddelanden (om tillgängliga) genom att fortsätta svepa uppåt från den nedre delen av skärmen eller fortsätta vända bort handleden från dig.

Välja åtgärder på meddelandet

Vissa meddelanden har tillgängliga åtgärder relaterade till informationen på dem.

  1. Tryck på meddelandet för att se all information i det.
  2. Svep uppåt från den nedre delen av skärmen för att se tillgängliga åtgärder.
  3. Tryck på åtgärden du vill utföra (om tillämpligt). Du kan till exempel arkivera mottagna e-postmeddelanden från din M600.

Avvisa ett meddelande

När du har fått all information du behöver från ett meddelande:

  1. Svep från vänster till höger för att stänga informationen i meddelandet.
  2. Svep meddelandet antingen åt vänster eller åt höger för att avvisa det.

Om du avvisar ett meddelande i din M600 avvisas det relaterade meddelandet även på telefonen.