Du är här: Komma igång > Ladda M600

Ladda M600

M600 har ett internt uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda upp och ladda ur batteriet mer än 300 gånger innan kapaciteten försämras märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Du kan ladda din M600 via datorns USB-port med laddningskabeln som medföljde förpackningen.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polar-produkt skadas.

Den magnetiska kabeländen snäpper fast till laddningsporten på M600 när den är korrekt ansluten till din smartklocka. M600 vibrerar också en kort stund när laddningen börjar. Om smartklockan är påslagen när du ansluter den för laddning ser du en liten blixtikon på startskärmen i din M600. Du kan se batteriets laddningsnivå i klockan genom att svepa ner från den övre delen av startskärmen. Om smartklockan är avstängd när du ansluter den för laddning visas en animerad batteriikon som fylls på i displayen. När batteriikonen är full är M600 fulladdad. Det kan ta upp till två timmar att ladda ett tomt batteri till M600.

  1. Handledsbaserade pulsmätarsensorer
  2. Laddningsport

När du har laddat batteriet i din M600 ska laddningskabeln tas bort från USB-porten på datorn eller från väggadaptern. Om laddningskabeln lämnas ansluten till en strömkälla drar den magnetiska kabeländen till sig partiklar som innehåller järn vilket kan leda till kortslutning och eventuellt orsaka skador på kretsar, överhettning, brand eller explosion.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid och håll det inte fulladdat hela tiden, eftersom det kan påverka batteriets livslängd. Ladda inte batteriet i temperaturer under 0 °C eller över +40 °C eller när laddningsporten är fuktig eller svettig. Om laddningsporten till din M600 har blivit fuktig ska du låta den torka innan du ansluter laddningskabeln.


Batteriets drifttid

Batteriets drifttid är

  • 2 dagar/8 timmars träning på M600 ihopparad med en Android-telefon.
  • 1,5 dag/8 timmars träning på M600 parkopplad med en iPhone.

Drifttiden är beroende av flera faktorer, t.ex. temperaturen i miljön som M600 används i, funktionerna du använder, om skärmen är i Always-on-läge och batteriets ålder. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten. Om du bär M600 under jackan hjälper du till att hålla den varmare och öka drifttiden.

Meddelande om svagt batteri

När batteriladdningen i din M600 sjunker ner till 15 % eller mindre ser du ett meddelande som anger laddningsnivå och status för batterisparläge. Du kan trycka på meddelanden för att Aktivera/inaktivera batterisparläge. Batterisparläget slås automatiskt på när batteriets laddningsnivå når 5 %.

Eftersom GPS-registreringen INTE är på i batterisparläget får du ett meddelande om batterisparläget är på när du ska börja träna med Polar-appen eller om batteriet sjunker under 5 % medan du tränar.

Om displayen inte aktiveras efter en handledsgest eller en knapptryckning på strömknappen på sidan är batteriet urladdat och M600 har försatts i viloläge. I så fall måste du ladda din M600. När batteriet är helt urladdat kan det ta ett tag innan laddningsanimeringen visas på displayen.

Du kan snabbt se hur mycket batteriladdning som finns kvar i din M600 genom att svepa ner halvvägs från den övre delen av startskärmen.