Du är här: Använda M600 > Menystruktur > Appmeny > Agenda

Agenda

Tävlingar som sparats i kalenderprogrammet på telefonen visas som meddelanden i din M600. Du kan även visa ditt schema.


Se ditt schema

  • Tryck på strömknappen på sidan för att öppna appmenyn och sök efter och tryck på Agenda.

Ditt schema för dagen öppnas.